A
A

Bütçe

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 179.890.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin 19.799.000,00 TL si personel giderleri, 2.477.000,00 TL si sosyal güvenlik kurumuna devlet primi giderleri, 56.325.000,00 TL si mal ve hizmet alım giderleri, 31.289.000,00 TL si cari transferler ve 70.000.000,00 TL si sermaye giderleri için ayrılmıştır.

2015 yılında Genel Müdürlüğümüze tahsis edilen ödeneğin 25.000.000,00 TL’si “uluslararası koruma başvuru sahibi, mülteci, şartlı mülteci veya ikincil koruma statüsü sahibi ile vatansız olarak tanınan kişiler” e ait Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi ödemeleri kapsamında kullanılmak üzere tahsis edilmiştir. Ayrıca 2015 Yılında Genel Müdürlüğümüze yatırım bütçesinden 5 proje için toplam 70.000.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu projeler; İl ve Sığınma Evleri ve Merkezlerin Müdürlüklerinin Yapılandırılması Projesi (34.400.000,00 TL), Göç-Net Kurumsal Bilişim Yapılandırma Projesi (30.000.000,00 TL), Türkiye'de Göç ve İltica Araştırmaları Projesi (1.400.000,00 TL), AB Projeleri (3.500.000,00 TL) ve Muhtelif İşler Projesi (700.000,00 TL)’ dir.

Okunma Sayısı: 10837   |   Güncelleme Tarihi: 1/3/2017
Bu İçeriği Paylaş   |   Sayfayı Yazdır