A
A

Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Kurulu

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunun düzensiz göçle daha etkile şekilde mücadele etmek için Göç İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Kurulu oluşturmayı öngörmüştür. Bu kurulun temel görevlerinin başında; gerekli birimler arasında koordinasyonu sağlama, düzensiz göç yollarını tespit etme ve bunlara karşı tedbirler alma ve düzensiz göçle ilgili mevzuat geliştirme yer almaktadır.

MADDE-116

1- Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Kurulu, Bakanlık Müsteşarı veya görevlendireceği Müsteşar yardımcısı başkanlığında, Genelkurmay Başkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ve Dışişleri bakanlıkları ile Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, ilgili kolluk birimleri ve Genel Müdürlüğün en az daire başkanı seviyesindeki temsilcilerinden oluşur.
2- Kurul toplantılarına, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra birimleri, sivil toplum kuruluşları, uluslararası kuruluş temsilcileri ile konuyla ilgili uzmanlar çağrılabilir.
Kurul, gündemli olarak altı ayda bir toplanır. Kurul, ayrıca Başkanın çağrısı üzerine her zaman olağanüstü̈ toplanabilir. Toplantı gündemi, üyelerin görüşü̈ alınmak suretiyle Başkan tarafından belirlenir.
3- Kurulun görevleri şunlardır:
a) Düzensiz göçle etkin şekilde mücadele edilebilmesi amacıyla kolluk birimleri ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak
b)  Yasa dışı olarak Türkiye’ye giriş ve Türkiye’den çıkış yollarını tespit ederek önlemler geliştirmek
c)  Düzensiz göçe yönelik tedbirleri geliştirmek
ç)  Düzensiz göçle mücadele alanında mevzuat oluşturma ve uygulama çalışmalarını planlamak ve uygulanmasını izlemek
4- Kurulun kararları, kamu kurum ve kuruluşlarınca öncelikle değerlendirilir.
 

11590   |   06/03/2015
Bu İçeriği Paylaş   |   Sayfayı Yazdır