A
A

Göç Danışma Kurulu

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun (YUKK) 114 üncü maddesi ile kurulan Göç Danışma Kurulu, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve kamu kurum ve kuruluşlarına tavsiye niteliğinde kararlar almak amacıyla, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı veya görevlendireceği müsteşar yardımcısının başkanlığında senede iki defa olağan olarak toplanır.

Kurul, Göç İdaresi Genel Müdürü, genel müdür yardımcıları, Yabancılar Dairesi, Uluslararası Koruma Dairesi, İnsan Ticareti Mağdurlarını Koruma Dairesi, Uyum ve İletişim Dairesi ve Göç Politika ve Projeleri Dairesi başkanları, Türkiye İnsan Hakları Kurumu, Avrupa Birliği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ve Dışişleri bakanlıklarının en az daire başkanı seviyesindeki temsilcileri,  Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Temsilcisi, Uluslararası Göç Örgütü Türkiye Temsilcisi, göç konularıyla ilgili beş öğretim elemanı ve göç alanında çalışmalarda bulunan beş sivil toplum kuruluşu temsilcisinden oluşur.

Kurul başkanının çağrısı üzerine olağanüstü olarak toplanabilen Göç Danışma Kurulu’na, yine kurul başkanı tarafından yurt içi ve yurt dışından göç alanında uzman kişiler çağrılarak görüşleri alınabilir.

Göç Danışma Kurulu’nun Kanun’da belirtilen görev ve yetkileri aşağıdaki gibidir:

 
  • Göç uygulamalarını izlemek ve önerilerde bulunmak,
  • Göç alanında yapılması planlanan yeni düzenlemeleri değerlendirmek,
  • Göç politikaları ve hukuku alanında bölgesel ve uluslararası gelişmeleri değerlendirmek ve bu gelişmelerin Türkiye’ye yansımalarını incelemek,
  • Göçle ilgili mevzuat çalışmalarını ve uygulamalarını değerlendirmek,
  • Göç alanında çalışmalar yapmak üzere alt komisyonlar kurmak, komisyon çalışmaları sonrasında ortaya çıkacak raporları değerlendirmek.
 

10140   |   24/08/2015
Bu İçeriği Paylaş   |   Sayfayı Yazdır