A
A

Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün Devam Eden Projeleri

 
GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN DEVAM EDEN PROJELERİ
SIRA NO PROJE ADI PROJE TÜRÜ UYGULAYICI ORTAĞI SÜRESİ FON KAYNAĞI AÇIKLAMALAR
1 Ulusal İltica Karar Prosedürlerinin Güçlendirilmesi AB BMMYK 18 Ay IPA 2011 1. Paketi (SEI) Proje ile tam donanımlı ve iltica alanındaki gelişmelere adapte olabilecek kurumsal bir iltica sisteminin oluşturulması amaçlamaktadır. GİGM'in uzmanlaşmış personele sahip olmasını ve kalite tutarlılığını sürdürmek için temel iltica usullerine kılavuzluk edecek el kitapları ve standart işleyiş prosedürleri geliştirebilmesini sağlamak amacıyla ulusal statü belirleme mekanizmasının uluslararası standartlar ve uluslararası mülteci ve insan hakları hukuku ilkeleri doğrultusunda güçlendirilmesi, iltica usullerinde yargı kapasitesinin artırılması yoluyla mülteci statüsü belirleme usullerinin ve düzenli gözden geçirmeyi sağlayacak bir kalite gözden geçirme mekanizmasının tesis edilmesini temin etmek hedeflenmektedir.
2 Geçici Koruma Altındaki Suriyelilere Yardım Sağlanması İçin Türkiye'ye Destek AB ___ 24 Ay IPA Geçici koruma kapsamındaki Suriyelilere daha etkili hizmet sunabilmek için Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün teknik kapasitesinin arttırılması ve Suriyelilerin ihtiyaçlarının giderilmesi için mal ve hizmet alımı yapılması hedeflenmektedir.
3 Suriye Krizinin Etkilerinin Azaltılması İçin Ulusal Kurumların Desteklenmesi Projesi AB BMMYK 36 Ay IPA Koordinasyonu Genel Müdürlüğümüzce, yürütmesi ise BMMYK tarafından yapılacak olan projede Sağlık, Milli Eğitim, Aile ve Sosyal Politikalar ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıkları paydaş kurumlar olup, projede Toplum Merkezlerinin Tesisi bölümü Genel Müdürlüğümüze aittir.
4 Ulusal Uyum Politikalarının Geliştirilmesinde Türkiye’nin Desteklenmesi İKİLİ İŞBİRLİĞİ IOM 15 Ay İngiltere- İsviçre Proje kapsamında uyum konusunda Türkiye’de rol alabilecek tüm paydaşların yasal, idari, teknik ve kurumsal kapasitelerinin haritalanması ve uluslararası arenada ve AB’de uygulanan etkili politika yaklaşımlarının karşılaştırmalı olarak analiz edilmesi ve bu politikaların Türkiye bağlamında uygulanabilirliği üzerinde çalışılması hedeflenmektedir.
5 Destekli Gönüllü Geri Dönüş Projesi AB IOM 24 Ay IPA 2011 1. Paketi (SEI) Proje kapsamında 750 düzensiz göçmenin gönüllü geri dönüşünün sağlanması amaçlanmaktadır.
6 Türkiye’de Geçici Koruma Kapsamında Bulunan Yabancıların Kişisel Verilerinin Doğrulanması İKİLİ İŞBİRLİĞİ BMMYK __ BMMYK Proje ile kişilere erişim, randevu, mülakat, danışmanlık, kayıtların güncel tutulması gibi kapsamlı bileşenleri ile Ülkemizde geçici koruma kapsamında bulunan Suriyelilerin verilerinin güncellenmesi hedeflenmektedir.  
7 AB-TR Geri Kabul Anlaşması'nın uygulanması için insan hakları odaklı ve etkili bir sistemin kurulmasında Türkiye’nin Desteklenmesi İKİLİ İŞBİRLİĞ IOM 9 Ay Hollanda Proje ile Geri Gönderme Merkezlerinde çalışan personelin ve GGM İzleme Grubu üyelerinin kapasitelerinin güçlendirilmesinde ve Genel Müdürlüğümüze etkili geri kabul vaka yönetimi oluşturulmasında teknik destek verilmesi hedeflenmektedir.
8 AB-Türkiye 18 Mart Mutabakat Zaptının Uygulanmasının Desteklenmesi AB __ 20 Ay IPA Proje ile AB – Türkiye arasındaki işbirliği uygulamalarına destek verilmesi planlanmaktadır.
9 Türkiye'de Göç Politikalarının Geliştirilmesinin Desteklenmesi    AB ICMPD 24 Ay IPA Proje ile Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu hükümleri çerçevesinde oluşturulacak göç politikalarının hangi yöntemlerle geliştirileceği ve bu konudaki iyi uygulamaların araştırılması ve farkındalık artırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

20425   |   17/08/2015
Bu İçeriği Paylaş   |   Sayfayı Yazdır