A
A

İkamet İzni Belgesi - Harç Miktarları

Yabancılara verilecek ikamet izni ve Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları:

İkamet izni belgeleri, 210 sayılı Değerli Kâğıtlar Kanunu uyarınca değerli kâğıt kapsamında olup, miktarı her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen bir belge bedeline tabidir. Belge bedelinden herhangi bir ülke vatandaşı için muafiyet söz konusu değildir.

210 sayılı Kanuna ekli "Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan yabancılar için ikamet izni belge bedelleri ; 01.01.2018 tarihinden itibaren ikamet izni belge bedeli 72,00 Türk Lirası olarak belirlenmiştir.

HARÇ MİKTARLARI

           
 

 
Yukarıdaki listede yer almayan ülke vatandaşları için Resmi Gazete'de yayımlanan miktarlar söyledir;

İkamet izni (5035 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen bent.Yürürlük: 1/1/2004)
-1 aya kadar her gün için (Bu tutar ilk ay için tezkere başına (32,10 TL)’den az, (164,40 TL)’den çok olamaz.) 17,20 Türk Lirasıdır. 
-1 aydan sonraki her ay için 109,30 Türk Lirasıdır.

İlk aydan sonraki aylara ait harcın hesabında ay kesirleri tam ay olarak dikkate alınır.
(4731 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile eklenen cümleler. Yürürlük:30/12/2001) (İkamet izninin alınmaması veya süresinin uzatılmaması, aşılan sürenin kapsadığı tarife itibarıyla hesaplanacak harcın tahsilini engellemez. Bu suretle hesaplanan harç, ceza ve gecikme faizi uygulanmaksızın bir kat fazlası ile tahsil edilir.)

(4761 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle eklenen cümle. Yürürlük:22/6/2002) İkamet izni harçlarının tespitine, mütekabiliyet esası göz önünde tutularak, Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları 205,30 TL

532328   |   06/03/2015
Bu İçeriği Paylaş   |   Sayfayı Yazdır