A
A

İl Göç Uzmanlığı


İl göç uzmanı ve il göç uzman yardımcılığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında istihdam edilecek il göç uzmanı ile il göç uzman yardımcılarını ifade eder. Genel Müdürlük taşra teşkilatına il göç uzman yardımcısı olarak atanacaklar, kadro ve ihtiyaç durumuna göre Genel Müdürlük tarafından uygun görülen zamanlarda açılacak giriş sınavı ile mesleğe alınır. Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılır. Giriş sınavı, öğrenim dalları göz önüne alınarak Komisyon tarafından farklı alanlarda yapılabilir ve Genel Müdürlük, ihtiyaç duyulması halinde öğrenim dallarına göre ayrı ayrı kontenjan belirleyebilir. Uzman yardımcılığı dönemi en az üç yıldır. Uzman yardımcıları, görevlendirildikleri birimlerde, birim amiri veya birim amiri tarafından belirlenen uzmanın refakatinde ve gözetiminde çalışırlar.

Uzman yardımcıları, 21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik çerçevesinde, temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj eğitimine tabi tutulur. Uzman yardımcılarının temel eğitim ve hazırlayıcı eğitim programlarından sonra il müdürü veya il müdürünün belirleyeceği uzman refakatinde araştırma ve incelemeler ile diğer çalışmalara iştirak ederek, mesleki uygulamayı öğrenmelerinin yanı sıra, yurt içinde ve yurt dışında düzenlenecek kurs, seminer, staj ve konferans gibi eğitim çalışmalarına katılmaları yoluyla mesleki bilgi ve deneyimlerinin artırılması sağlanır. Ayrıca bu süreçte, bu Yönetmelikte sayılan görevlere ilişkin rapor yazmak, inceleme ve araştırma yapmak konularında bilgi ve becerilerini artıracak çalışmalara ağırlık verilir.

Uzman yardımcıları üç yıl fiilen çalıştıktan sonra Genel Müdürlük tarafından belirlenen tarihte Uzmanlık sınavına tabi tutulurlar. Yeterlik sınavında başarılı olan Uzman Yardımcıları İl Göç Uzmanı olarak atanırlar. 

22513   |   11/03/2015
Bu İçeriği Paylaş   |   Sayfayı Yazdır