A
A

İnsan Ticareti Mağdurlarına Sunulan Destek Hizmetleri

a) Mağdur Destek Programı
Düşünme süresinde, soruşturma ve kovuşturma aşamalarında ve sonrasında mağdurun güvenliği, sağlığı ve özel durumu gözetilerek, bilgilendirme ve rıza esasına dayalı olarak mağdur destek programı sunulur.

Mağdura asgari düzeyde ve imkânlar çerçevesinde sağlanacak mağdur destek programı:
- Sığınma evlerinde veya güvenli yerde barınmasını,
- Güvenli ve huzurlu bir ortam sağlanmasını,
- Sağlık hizmetlerinden yararlanmasını,
- Psiko-sosyal destek sağlanmasını,
- Hukuki yardıma erişim ve mağdurların yasal haklarına ilişkin danışmanlık hizmeti ve bilgi verilmesini,
- Eğitim ve öğretim hizmetlerine erişim konusunda rehberlik yapılmasını,
- Mesleki eğitim verilmesi ve iş gücü piyasasına erişimi konusunda destek verilmesini,
- Temel ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde geçici maddi destek temini amacıyla 29/5/1986 tarihli ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu hükümleri uyarınca maddi destek konusunda gerekli rehberliğin sağlanmasını,
- İlgili sivil toplum kuruluşları ile uluslararası ve hükümetler arası kuruluşlar tarafından sağlanabilecek danışmanlık hizmetlerine erişimini,
- Tercümanlık hizmeti verilmesi,
- Vatandaşı olduğu ülkenin büyükelçiliği veya konsolosluğuna, rızası halinde bilgi verilmesini,
- Vatandaşı olduğu ülke büyükelçilik veya konsolosluk yetkilileriyle görüşebilme imkânı tanınmasını,
- Kimlik bilgilerine dair belgelerin edinilmesi konusunda yardım sağlanmasını,
kapsar.

b) Gönüllü ve Güvenli Geri Dönüş Programı
            Gönüllü ve güvenli geri dönüş programı mağdurun, destek programından yararlanmak istemediği, destek programı uygulandığı sırada veya program bitiminde talep etmesi halinde, mağdurun kendi ülkesine veya üçüncü bir ülkeye gitmek istediği durumda, güvenli çıkış ve varışının sağlanması ve gerekli koruma önlemlerini kapsar

8451   |   02/02/2015
Bu İçeriği Paylaş   |   Sayfayı Yazdır