A
A

Vatansızlığın Tespiti

1-Başvuru

Türkiye’ye vatansız olarak gelen ya da Türkiye’de iken vatandaşlığını kaybederek vatansız kişi durumuna düşen kişiler durumlarının tespiti amacıyla bizzat valiliklere başvuruda bulunmakla yükümlüdürler.Başvurusu kabul edilenlere, haklarında verilecek karara kadar geçerli olmak üzere hiçbir harca tabi olmayan “Müracaat Belgesi” düzenlenir. 

Başvurunun işleme alınmaması: Başka bir ülkenin vatansız kişi kimlik belgesini veya vatansız pasaportunu taşıyan kişilerin başvuruları işleme alınmaz.

2-Mülakat

Başvuru ve kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra zorunlu nedenler hariç en geç on beş gün içinde kişiyle mülakat yapılır.

3-Vatansızlığın Tespiti

Vatansızlığın tespiti Genel Müdürlükçe yapılır. Genel Müdürlük gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşların da görüşlerini alarak en geç doksan gün içinde kişinin vatansız olup olmadığına ilişkin tespit işlemini tamamlar.

4-Vatansız Kişi Kimlik Belgesi

Valiliklerce vatansız olduğu tespit edilenlere “Vatansız Kişi Kimlik Belgesi” verilmektedir. Harca tabi olmayan bu belge her birey için ayrı olarak düzenlenmektedir. Vatansızlık halinin devamı: Vatansız Kişi Kimlik Belgesi vatansızlık hali devam ettiği sürece her iki yılda bir yenilenmektedir. Ancak başka ülkeler tarafından vatansız kişi işlemi görenler bu haktan yararlandırılmaz.

Vatansız Kişi Kimlik Belgesi örneği için tıklayınız.

5-Vatansızlığın İptali

Kişinin vatandaşlık kazanması veya müracaatında gerçek dışı bilgi ve belge sunduğunun anlaşılması ya da kamu düzeni ve güvenliği açısından ciddi tehdit oluşturduğu gerekçesiyle hakkında sınır dışı etme kararı alınması halinde “Vatansız Kişi Kimlik Belgesi” iptal edilir.


39344   |   06/03/2015
Bu İçeriği Paylaş   |   Sayfayı Yazdır