A
A

Yürütülen Projeler

1-İnsan Ticareti Mağdurlarının Korunması Projesi

İnsan Ticareti ile Mücadelede Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi Ulusal Eylem Planı’nda yer alan sektörel eylem planları doğrultusunda 2011 yılında hazırlanan ve Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) 1. Bileşeni 2011 yılı Ulusal Programına ilişkin Finansman Anlaşmasının 13 Ekim 2011 tarihinde imzalanmasıyla, “İnsan Ticareti Mağdurlarının Korunması” projesi hazırlanmış olup, 16/05/2014 tarihinde proje sözleşmesi imzalanmıştır.

Projenin hedefi, sınır ötesi suçların azaltılması, insan ticaretinin önlenmesi ve insan ticareti mağdurlarına insan hakları temelli koruma sağlanmasıdır.

Projenin genel bütçesi 1.9 milyon Avro olup, %90’ı olan 1.710.000 Avrosu AB fonlarından %10’u olan 190.000 Avrosu ise Ulusal Fondan karşılanmaktadır.

Proje uygulama süresi 24 ay olarak planlanmış olup, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (Ana yararlanıcı) ile Uluslararası Göç Örgütü koordinesinde, Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı, Kadın Dayanışma Vakfı ve Aile Danışmanları Derneği (Diğer yararlanıcılar) ile yürütülmektedir.

24 ay süreli projenin faaliyetlerine 15 Temmuz 2014 tarihinde başlanmış olup, 15 Ekim 2016 tarihinde bitirilmesi planlanmaktadır. Proje kapsamında bu tarihe kadar çalıştaylar, eğiticilerin eğitimi, farkındalık faaliyetleri, istişare toplantıları, çalışma ziyaretleri düzenlenmiştir. Proje kapsamında sığınma evlerine de maddi destek sağlanmaktadır.


2- İnsan Ticaretiyle ve Organize Suçlarla Mücadele Projesi–/Aşama 2)

Aşama-2

Projenin ikinci aşaması; Avrupa Birliği’nin dünya çapında ortaya çıkan veya devam eden krizlere müdahale etme ve önlenmesine yardımcı olma konusunda teşvik sağlayan ve İstikrar Fonunun yerine geçen İstikrar ve Barışa Katkı Fonu (ICSP) çerçevesinde uygulanmaktadır. Azerbaycan, Bosna Hersek, Moldova ve Türkiye’de Ocak 2013-Eylül 2014 tarihleri arasında uygulanan projenin birinci aşaması çıktıları üzerine tasarlanan proje, katılımcı ülkelere politik, yasal ve teknik uzmanlık ve bilgi sağlayarak uluslararası organize suçlarla ve özellikle insan ticareti alanında verilen mücadeleye ve bunların önlenmesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.
 
Proje süresi:

7 Eylül 2014 – 6 Eylül 2017 (36 ay)

Proje Bütçesi:

Aşama-2: 2.997.900 Avro

Katılımcı ülkeler:
  

Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna Hersek, Moldova, Pakistan ve Türkiye
 
 
3- Türkiye’de İnsan Ticaretinin Önlenmesi, Tespiti ve Mücadelesi (PICTOR Türkiye) Projesi
 
İngiltere tarafından fonlanan, ICMPD (Uluslararası Göç Politikalarını Geliştirme Merkezi) ile yürütülen Türkiye’de İnsan Ticaretinin Önlenmesi, Tespiti ve Mücadelesi (PICTOR Türkiye) projesinin amacı Türkiye’de insan ticaretiyle ve geçici koruma altındaki Suriyeli uyruklu yabancıların ve yerinden edilmiş diğer kişilerin istismarıyla mücadele etmektir.

İlk hedefi;

·         Bir eğitim müfredatı geliştirerek ve bir dizi çok disiplinli eğitimler vererek, geçici koruma rejimi kapsamında Türkiye'ye gelen ve burada ikamet eden hassas gruplar arasındaki insan ticareti vakalarını önleme, tespit etme ve yönlendirme için ilgili Devlet kurumlarının, STK'lerin ve uluslararası kuruluşların bilgi ve kapasitelerini önemli ölçüde artırmak;

İkinci hedefi ise;

·         Çalışma ve diğer hakları konusunda hedefe odaklı bilgi sağlayarak Türkiye'de geçici koruma altında bulunan büyük nüfusun uzun vadede dayanıklılığına önemli ölçüde katkı vermek.
Proje 2 bileşenden oluşmaktadır.

1.      Bileşen:  Hassas topluluklar arasında mağdur tespiti ve proaktif taramayı artırmak

2.      Bileşen: Hassas gruplar arasında insan ticareti mağdurlarına sunulan hizmetleri iyileştirmek.

Proje’nin bütçesi 220.000 Pound’dur.

Projenin uygulama süresi: 1 Nisan 2016 – 31 Mart 2017’dir.

Okunma Sayısı: 6621   |   Güncelleme Tarihi: 3.10.2016
Bu İçeriği Paylaş   |   Sayfayı Yazdır