A
A

11 Dilde YUKK

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu; Türkçe, İngilizce, Rusça, İtalyanca, Bulgarca, Almanca, Arapça, Fransızca, Yunanca, Farsça, İspanyolca dilleri olmak üzere 11 dile çevrildi.
 
İngilizce, Rusça, İtalyanca, Bulgarca, Almanca, İspanyolca, Fransızca, Yunanca, Arapça, Farsça dillerinin çevirisi aşağıdadır.
 
YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU


29.04.2017 Tarih ve 690 Sayılı KHK ile 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nda değişiklik yapılmış olup aşağıdaki dillerin güncelleme çalışması devam etmektedir.

LAW ON FOREIGNERS AND INTERNATIONAL PROTECTION

ЗАКОH ОБ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАНАХ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗАЩИТЕ

STRANIERI E LEGGE SULLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE

ЗАКОН ЗА ЧУЖДЕНЦИТЕ И МЕЖДУНАРОДНАТА ЗАКРИЛА

GESETZ ÜBER DIE AUSLÄNDER UND DEN INTERNATIONALEN SCHUTZ

LEY DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL Y EXTRANJEROS

CODE DES ETRANGERS ET PROTECTION INTERNATIONALE

ΝΟΜΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

قانون حمایت بین الملی و 

قانون الأجانب والحماية الدولية

Okunma Sayısı: 13531   |   Güncelleme Tarihi: 5/11/2017
Bu İçeriği Paylaş   |   Sayfayı Yazdır