A
A

30 TEMMUZ DÜNYA İNSAN TİCARETİYLE MÜCADELE GÜNÜ

Bir kişinin, başka bir kişi tarafından istismar edilmesi şeklinde gerçekleşen insan ticareti fiili, insanları temel hak ve hürriyetlerinden yoksun bırakmakta ve kişi onuruyla bağdaşmayan muamelelerle karşı karşıya getirmektedir. Bu yalın tanımıyla, “kölelik” kurumuna benzeyen insan ticareti olgusu, bugün “çağımızın köleliği”, “modern kölelik” ya da “köleliğin modern biçimi” gibi isimlerle anılması çok yaygın hale gelmiştir.

İnsan ticareti suçu, ilk ortaya çıktığı dönemlerden bugüne, hem mağdurların profili hem de sayısı bakımından giderek genişleyen bir nitelik kazanmış ve bugün toplumların karşılaştığı en karmaşık sorunlardan biri haline gelmiştir.

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün verilerine göre dünya genelinde 21 milyon kişinin insan ticareti suçuna maruz kaldığı tahmin edilmektedir. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi’nin “2016 Küresel İnsan Ticareti Raporu”nda dünya genelindeki insan ticareti mağdurlarının üçte birini çocukların oluşturduğu ifade edilmektedir. Ayrıca Birleşmiş Milletler verileri; suç örgütlerinin bu suçtan yıllık ortalama 30-35 milyon ABD Doları gelir elde ettiğini göstermektedir.

Bu suç türü, 20 nci yüzyıl sonlarından itibaren uluslararası kamuoyunda varlığını hissettirmiştir. Suç örgütlerine yüksek kazanç getiren bir faaliyet olarak, özellikle dünyadaki sosyo-ekonomik eşitsizliklerin ve göç hareketliliklerinin artması; çeşitli bölgelerdeki savaş ve iç karışıklık gibi nedenlerle gün geçtikçe daha da yaygın hale gelmektedir.

2010 yılında BM Genel Konseyi, insan ticaretiyle mücadele amacıyla Küresel Eylem Planı’nı kabul etmiş ve hükümetleri insan ticareti suçunun üstesinden gelinmesi konusunda koordineli ve tutarlı önlemler almaya çağırmıştır.  Plandaki önemli hükümlerden biri, insan ticareti mağdurlarına, özellikle de kadınlara ve çocuklara yönelik olarak Birleşmiş Milletler Gönüllü Vakıf Fonu kurulmasıdır. Üye ülkeler ayrıca insan ticareti suçuyla mücadele ve farkındalık oluşturulmasının daha kapsamlı ve küresel düzeyde gerçekleştirilmesi yönünde kararlar almıştır. Bu kapsamda; 30 Temmuz “Dünya İnsan Ticaretiyle Mücadele Günü” olarak belirlenmiştir.

30 Temmuz Dünya İnsan Ticaretiyle Mücadele Günü münasebetiyle Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Konferans Salonu’nda “İnsan Ticaretiyle Mücadele Çalıştayı” gerçekleştirildi. Çalıştaya kamu kurum ve kuruluşlarının, uluslararası kuruluşların ve STK’ların temsilcileri katılım sağladı. Çalıştayda, ülkemizin insan ticaretiyle mücadele çalışmaları paylaşıldı ve gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetler üzerinde değerlendirme yapıldı.

Okunma Sayısı: 7776   |   Güncelleme Tarihi: 31.7.2017
Bu İçeriği Paylaş   |   Sayfayı Yazdır

Resim Galerisi