A
A

GFMD ( Küresel Göç ve Kalkınma Forumu )
1994 yılında Kahire’de BM Nüfus ve Kalkınma Konferansı ile ilk kez uluslararası kamuoyunda göçün kaynak ve hedef ülkelerin kalkınmalarına katkıları dile getirilmiş, ardından 2003 yılında dönemin BM Genel Sekreteri Kofi Annan’ın girişimiyle kurulan Uluslararası Göç Küresel Komisyonu ile konuya daha güçlü dikkat çekilmesi amaçlanmıştır. Bu iki önemli gelişmenin ardından, 2014 – 2015 Dönem Başkanlığını Türkiye’nin üstlendiği Küresel Göç ve Kalkınma Forumu (GFMD), Birleşmiş Milletler çatısı altında New York'ta 14-15 Eylül 2006'da gerçekleştirilen ve bu alanda Birleşmiş Milletler çatısı altında düzenlenen ilk önemli toplantı olma niteliği taşıyan "Uluslararası Göç ve Kalkınma Konusunda Yüksek Düzeyli Diyalog Toplantısı (High-Level Dialogue on International Migration and Development)" sırasında ortaya atılan, bu konuların daha sistemli ve derinlemesine tartışılabileceği bir "küresel forum" oluşturulması fikrinin genel kabul görmesiyle ortaya çıkmıştır. Söz konusu toplantının ikincisi, yine New York’ta 3-4 Ekim 2013 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.
Forum, gayri resmî yapıda, üzerinde müzakere edilmiş bağlayıcı kararların alınması yerine gönüllü katılıma açık, devletler arasında işbirliğini teşvik edecek bir süreç niteliğindedir. Alanındaki en kapsamlı diyalog platformu olan Forum, doğrudan BM bünyesinde olmamakla birlikte Örgütle sıkı bağlara sahiptir. Forum toplantılarına ilişkin raporlar Genel Sekreter aracılığıyla Birleşmiş Milletler üyelerine sunulmaktadır.
Ülkemizin GFMD toplantılarındaki etkinliği, Forumun yapısına ilişkin tartışmaların ve görüşlerin dile getirildiği Yönlendirme Grubu (Steering Group) toplantılarına 2011 yılından itibaren katılım sağlamasıyla artmış ve İsveç’ten sonraki 2014-2015 dönem başkanlığını üstlenmesiyle Ülkemiz, göç ve kalkınma alanında küresel ölçekte katkı vermeye ve artı değer üretmeye her zaman hazır olduğunu göstermiştir.
 Forumun Dönem Başkanlığını bugüne kadar sırasıyla, Belçika (2007), Filipinler (2008) Yunanistan (2009), Meksika (2010), İsviçre (2011), Mauritius (2012) ve İsveç (2013-2014) üstlenmiştir.
Forum toplantılarında, uluslararası göçün ekonomik ve sosyal kalkınma üzerindeki etkileri; göçmenlerin hakları ve korunması; insan kaçakçılığı ve ticaretiyle mücadele; göç, işçi dövizleri ve kalkınma bağlamındaki çok boyutlu ilişkiler; uluslararası göç bağlamında ortaklıklar geliştirilmesi, ikili ve bölgesel işbirliği konuları gibi hususlar ele alınmaktadır.
 Forum, aşağıdaki hususlarda ilerleme sağlanmasını amaçlamaktadır:
- Göç ve kalkınma ilişkisini, bu alandaki politikaları, uygulamaya ilişkin zorlukları ve işbirliği fırsatlarını karar vericiler ve uygulayıcılarla gayrı resmi düzeyde tartışabilmek, ilgili diğer kurum ve yetkililerle temas kurabilmek, uygulanabilir ve eylem odaklı sonuçlar elde etmek;
- Göç hareketlerinin sunduğu fırsatları değerlendirebilmek amacıyla iyi uygulama ve deneyimlere ilişkin bilgi paylaşımında bulunmak;
- Göç ve kalkınma alanında ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde işbirliğini desteklemek ve politikalar arasında uyum sağlamak amacıyla bilgi, politika ve kurumsal yapıya ilişkin eksiklikleri saptamak;
- Ülkeler, uluslararası kuruluşlar, anavatanının dışında yaşayan topluluklar, göçmenler, akademisyenler ve diğer ilgili kişi ve kurumlar arasında ortaklık ve işbirliği oluşturmak;
- Göç alanında uluslararası öncelikler ile göç ve kalkınma gündemini belirlemek.
  Ülkemizin birçok uluslararası ve bölgesel platformlara katılımı ve bu platformlarda göç konusuna yaptığı vurgu, etkin bir bölgesel göç yönetiminin oluşmasına olan bağlılığımızı ve Türkiye'nin bu süreçte oynayacağı öncü role olan inancımızı sergilemektedir. Bu anlayıştan yola çıkarak ülkemiz, göç alanında kaynak, güzergâh ve hedef ülkeler arasında diyaloğun geliştirilmesi, düzensiz göçün önlenmesi, göç ve kalkınma arasındaki ilişkinin anlaşılması ve bu alanlarla ilgili politikaların oluşturulmasını amaçlayan platformlarda yer almaya özen göstermektedir.
14-16 Mayıs 2014 tarihlerinde Stockholm’de gerçekleştirilen Zirve Toplantısıyla GFMD Dönem Başkanlığı Ülkemiz tarafından törenle devralınmış ve 1 Temmuz 2014 itibariyle Küresel Göç ve Kalkınma Forumu (GFMD) 2014-2015 Dönem Başkanlığımız resmen başlamıştır. 2015 yılı sonuna dek sürecek dönem başkanlığı, 2015 yılı Ekim ayında İstanbul’da gerçekleştirilmesi öngörülen Zirve Toplantısıyla Bangladeş’e devredilecektir.
  GFMD 2014-2015 Türkiye Dönem Başkanlığı internet sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz;
http://www.gfmd.org 

10776   |   03/02/2015
Bu İçeriği Paylaş   |   Sayfayı Yazdır