A
A

Logonun Hikayesi

                                           
Kurumun logosu stilize edilerek harmanlanan “ay yıldız ve kırlangıç” figürüdür.


Kırlangıçlar bütün kıtalarda, bütün enlemlerde ve bütün yüksekliklerde bulunan
tek göçmen kuştur.

Kırlangıçlar, göç sırasında bir günde yaklaşık 300-350 kilometre uçarlar ve göçleri sonunda, daha önce yaptıkları yuvalarını yeniden bulurlar. Kırlangıçlar, yaşamak için sınırsız bir hürriyete ihtiyaç duyarlar. Bu sebeplerle kırlangıç kuşu, sadakati ve özgürlüğü temsil etmektedir. Milyonlarca kırlangıç, ahenkli ve düzenli olarak kıtalardan kıtalara göç eder dururlar... İnsanoğlu da yüzyıllardır göç etmekte veya göç etmek zorunda kalmakta, tıpkı kırlangıçlar gibi...

Ülkemiz Avrupa göç yolları üzerinde jeopolitik ve coğrafi açıdan son derece önemli ve hassas bir konumdadır. Güçlenen ekonomimiz, ülkemizi bir cazibe merkezi haline getirmektedir. Son yıllarda göç hareketleri açısından Türkiye’nin “geçiş ülkesi” konumu değişime uğramış ve aynı zamanda “hedef ülke” olmuştur.

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile etkin bir iltica ve göç yönetimi, yasal ve sağlam bir zemine oturtulmuştur. Bu kanun, uluslararası koruma arayanların, göçmenlerin hak ve hukuklarının teminatıdır. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile göç yönetiminde uzman bir kuruluş oluşturulmuştur. Uzmanlık sahibi, yenilenmeye ve uluslararası işbirliğine açık, göç olgusunun dinamik yapısına ayak uyduran ve bu dinamik yapıyı kurumsal bir kimlik oluşturarak yöneten yepyeni bir idare: Göç İdaresi Genel Müdürlüğü çalışmalarına başlamıştır.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün logosu stilize ay yıldız ile kırlangıç figürlerinin uyum ve birlikteliğinden oluşmaktadır.

Ay yıldız figürü Türkiye’yi temsil ederken, kırlangıçtan soyutlanan kuş figürü göçü temsil etmektedir. Kurumsal rengimiz Türk Bayrağı’nın rengi kırmızı, beyazdır.

Kuşun yönünün içe doğru olması ülkemize olan göçü ifade etmektedir. Logo yazısının bitimindeki dikey çizgiler, göç alanındaki kamu düzeni ve güvenliği gibi hassas konulardaki sınırlarımızı simgelemektedir. Logoda bulunan kırlangıç figürünü kollayan çeyrek daire ise, mazlum ve ihtiyaç sahibi göçmenler için tarihimizin her döneminde var olagelmiş koruma ve merhamet duygumuzu ifade etmektedir.

Logo ve beraberindeki kurumsal kimlik çalışması ile göçü yönetme görevi ve iradesi ile kurulan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün kurumsal imzası oluşturulmuştur.

Kurumun logosu stilize edilerek harmanlanan “ay yıldız ve kırlangıç” figürüdür.


Kırlangıçlar bütün kıtalarda, bütün enlemlerde ve bütün yüksekliklerde bulunan
tek göçmen kuştur.

Kırlangıçlar, göç sırasında bir günde yaklaşık 300-350 kilometre uçarlar ve göçleri sonunda, daha önce yaptıkları yuvalarını yeniden bulurlar. Kırlangıçlar, yaşamak için sınırsız bir hürriyete ihtiyaç duyarlar. Bu sebeplerle kırlangıç kuşu, sadakati ve özgürlüğü temsil etmektedir. Milyonlarca kırlangıç, ahenkli ve düzenli olarak kıtalardan kıtalara göç eder dururlar... İnsanoğlu da yüzyıllardır göç etmekte veya göç etmek zorunda kalmakta, tıpkı kırlangıçlar gibi...

Ülkemiz Avrupa göç yolları üzerinde jeopolitik ve coğrafi açıdan son derece önemli ve hassas bir konumdadır. Güçlenen ekonomimiz, ülkemizi bir cazibe merkezi haline getirmektedir. Son yıllarda göç hareketleri açısından Türkiye’nin “geçiş ülkesi” konumu değişime uğramış ve aynı zamanda “hedef ülke” olmuştur.

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile etkin bir iltica ve göç yönetimi, yasal ve sağlam bir zemine oturtulmuştur. Bu kanun, uluslararası koruma arayanların, göçmenlerin hak ve hukuklarının teminatıdır. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile göç yönetiminde uzman bir kuruluş oluşturulmuştur. Uzmanlık sahibi, yenilenmeye ve uluslararası işbirliğine açık, göç olgusunun dinamik yapısına ayak uyduran ve bu dinamik yapıyı kurumsal bir kimlik oluşturarak yöneten yepyeni bir idare: Göç İdaresi Genel Müdürlüğü çalışmalarına başlamıştır.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün logosu stilize ay yıldız ile kırlangıç figürlerinin uyum ve birlikteliğinden oluşmaktadır.

Ay yıldız figürü Türkiye’yi temsil ederken, kırlangıçtan soyutlanan kuş figürü göçü temsil etmektedir. Kurumsal rengimiz Türk Bayrağı’nın rengi kırmızı, beyazdır.

Kuşun yönünün içe doğru olması ülkemize olan göçü ifade etmektedir. Logo yazısının bitimindeki dikey çizgiler, göç alanındaki kamu düzeni ve güvenliği gibi hassas konulardaki sınırlarımızı simgelemektedir. Logoda bulunan kırlangıç figürünü kollayan çeyrek daire ise, mazlum ve ihtiyaç sahibi göçmenler için tarihimizin her döneminde var olagelmiş koruma ve merhamet duygumuzu ifade etmektedir.

Logo ve beraberindeki kurumsal kimlik çalışması ile göçü yönetme görevi ve iradesi ile kurulan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün kurumsal imzası oluşturulmuştur.

 

12615   |   10/01/2017
Bu İçeriği Paylaş   |   Sayfayı Yazdır