A
A

Site Haritası

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SİTE HARİTASI
 
1.  ANASAYFA
 
 
2.  TEŞKİLAT
 
   A.  Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
 
        i.  Genel Müdürlük
 
       ii.  Genel Müdür
 
                      1.  Genel Müdür Biyografi
 
                      2.  Genel Müdürün Görevleri
 
                      3.  Genel Müdürün Mesajı
 
                      4.  Fotoğraf Galerisi
 
       iii.  Teşkilat Şeması
 
       iv.  Merkez Teşilat
 
            Hizmet Birimleri
 
                      1. Yabancılar Dairesi Başkanlığı
 
                          a. Yabancılar Dairesi Başkanlığı’nın Görevleri
   
                          b. Daire Başkanı (Özgeçmiş ve Fotoğraf)
 
                      2. Uluslararası Koruma Dairesi Başkanlığı
 
                          a. Uluslararası Koruma Dairesi Başkanlığı’nın Görevleri
 
                          b. Daire Başkanı (Özgeçmiş ve Fotoğraf)
 
                      3. İnsan Ticareti Mağdurlarını Koruma Dairesi Başkanlığı
 
                          a. İnsan Ticareti Mağdurlarını Koruma Dairesi Başkanlığı’nın Görevleri
 
                          b. Daire Başkanı (Özgeçmiş ve Fotoğraf)
 
                      4. Göç Politika ve Projeleri Dairesi Başkanlığı
 
                          a. Göç Politika ve Projeleri Dairesi Başkanlığı’nın Görevleri
 
                          b. Daire Başkanı (Özgeçmiş ve Fotoğraf)
 
                      5. Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı
 
                          a. Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı’nın Görevleri
 
                          b. Daire Başkanı (Özgeçmiş ve Fotoğraf)
 
                      6. Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı
 
                          a. Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı’nın Görevleri
 
                          b. Daire Başkanı (Özgeçmiş ve Fotoğraf)
 
                      7. Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
 
                          a. Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın Görevleri
 
                          b. Daire Başkanı (Özgeçmiş ve Fotoğraf)
 
                      8. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
 
                          a. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’nın Görevleri
 
                          b. Daire Başkanı (Özgeçmiş ve Fotoğraf)
 
                      9. Hukuk Müşavirliği
 
                          a. Hukuk Müşavirliği’nin Görevleri
 
                          b. Hukuk Müşaviri (Özgeçmiş ve Fotoğraf)
 
                    10. İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı
 
                          a. İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı’nın Görevleri
 
                          b. Daire Başkanı (Özgeçmiş ve Fotoğraf)
 
                    11. Eğitim Dairesi Başkanlığı
 
                          a. Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın Görevleri
 
                          b. Daire Başkanı (Özgeçmiş ve Fotoğraf)
 
                    12. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
 
                          a. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın Görevleri
 
                          b. Daire Başkanı (Özgeçmiş ve Fotoğraf)
 
        v.  Taşra Teşkilatı
 
             1.  İl Müdürlükleri
 
             2.  İlçe Müdürlükleri
 
             3.  Merkezler
 
                  a. Kabul ve Barınma Merkezleri
 
                  b. Geri Gönderme Merkezleri
 
                  c. İnsan Ticareti Mağdurları Sığınma Evleri
 
         vi.  Yurtdışı Teşkilatı
 
 
3.  KURUMSAL
 
    A. Hakkımızda
 
    B. Hedefler
 
         i. Misyon
 
         ii. Vizyon
 
    C. Kurumsal Tanıtım
 
         i. Logo
 
         ii. Kurumsal Kimlik
 
         iii. Kurumsal Tanıtım Filmi
 
    D. Hizmet Standartları
 
    E. Genel Müdürlüğümüzde Kariyer İmkanı
 
         i. Göç Uzmanlığı
 
         ii. İl Göç Uzmanlığı  
 
    F. Teknolojik Altyapı ile İlgili Yapılan Çalışmalar
 
    G. Destek Faaliyetleri
 
         i. Genel Müdürlük Fiziki Bilgileri
 
         ii. İllerde Mekansal Teşkilatlanma Bilgileri
 
         iii. Merkezlere İlişkin Faaliyetler
 
 
4. MEVZUAT
 
    A. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu
 
         i. YUKK
 
         ii. Genel Gerekçe
 
         iii. Madde Gerekçeleri
 
         iv. Kanunun Hazırlanma Süreci
 
    B. Ulusal Mevzuat
 
        i. Kanunlar
 
        ii. Yönetmelikler
 
        iii. Yönergeler
 
        iv. Genelgeler
 
        v. Tebliğler
 
    C. Uluslararası Mevzuat
 
         i. Sözleşmeler
 
         ii. Anlaşmalar
 
         iii. Protokoller
 
    D. Temel Belgeler
 
    E. AİHM Kararları
 
    F. AB Müktesebatı
 
        i. Düzenli Göç Alanında Müktesebat
 
        ii. Düzensiz Göç Alanında Müktesebat
 
        iii. Uluslararası Koruma Alanında Müktesebat
 
 
5. BASINDA GÖÇ
 
    A. Ulusal Basın
 
         i. Basın Haberleri
 
        ii. Tv Haberleri
 
        iii. İnternet Haberleri
 
   B. Uluslararası Basın
 
        i. Basın Haberleri
 
       ii. Tv Haberleri
 
      iii. İnternet Haberleri
 
   C. Haberler
 
   D. Duyurular
 
   E. Faaliyetler

 
6. İLETİŞİM
 
    A. Genel Müdürlük İletişim Bilgileri
 
    B. Hizmet Birimleri İletişim Bilgileri
 
          i. Yabancılar Dairesi Başkanlığı
 
          ii. Uluslararası Koruma Dairesi Başkanlığı
 
         iii. İnsan Ticareti Mağdurlarını Koruma Dairesi Başkanlığı
 
         iv. Göç Politika ve Projeleri Dairesi Başkanlığı
 
          v. Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı
 
         vi. Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı
 
        vii. Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
 
       viii. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
 
        ix. Hukuk Müşavirliği
 
         x. İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı
 
        xi. Eğitim Dairesi Başkanlığı
 
       xii. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
 
    C. Taşra Teşkilatı İletişim Bilgileri
 
         i. İl Müdürlükleri
 
        ii. İlçe Müdürlükleri
 
    D. Yurtdışı Teşkilatı İletişim Bilgileri
 
    E. Mesaj Yaz
 
    F. Bilgi Edinme
 

7.  GÖÇ KÜTÜPHANESİ ve PAYDAŞLAR
 
     A. Yıllık Göç Raporları
 
     B. Göç İstatistikleri
 
     C. Akademisyenler
 
     D. Göç Tarihi
 
     E. Göç Terminolojisi
 
     F. Kitaplar
 
    G. Makaleler
 
    H. Tanıtım Faaliyetleri
 
         i. Afişler
 
         ii. Broşürler
 
        iii. Bültenler
 
        iv. Kitapçıklar
  
     I. Galeri
 
         i. Foto Galeri
 
         ii. Video Galeri
 
     J. Paydaşlar
 
         i. Paydaşlar
 
                    1. Ulusal Kuruluşlar
 
                    2. Uluslararası Kuruluşlar
 
                    3. Akademisyenler
 
                    4. Sivil Toplum Kuruluşları
 
          ii. Dergiler
 
 
LİNKLER
 
1. VİZE
 
      1.1.1. Türkiye’ye Giriş
 
      1.1.2. Vize
 
      1.1.3. Türkiye’nin Vize Uygulamadığı Ülkeler  
 
      1.1.4. Türkiye’nin Vize Uyguladığı Ülkeler
 
      1.1.5. Vize Rejim Tablosu
 
      1.1.6. Harç Tablosu
 
2. İKAMET
 
       2.1. İkamet
 
    2.1.1. İkamet İzni
 
              2.1.1.1. Kısa Dönem İkamet İzni
 
              2.1.1.2. Aile İkamet İzni
 
              2.1.1.3. Öğrenci İkamet İzni
 
              2.1.1.4. Uzun Dönem İkamet İzni
 
              2.1.1.5. İnsani İkamet İzni
 
              2.1.1.6. İnsan Ticareti Mağduru İkamet İzni
 
              2.1.1.7 İkamet İzni Başvurusu
 
    2.1.2. Yabancı Kimlik No Sorgulama
 
    2.1.3. Harç Tablosu
 
    2.1.4. İkamet İzni Yerine Geçen Çalışma İzni
 

3. VATANSIZLAR
 
                3.1. Vatansızlık kavramı
 
                3.2. Vatansız kişilere tanınan haklar ve güvenceler
 
                3.3. Vatansızlığın tespiti
 
 
4. DÜZENSİZ GÖÇ
 
     4.1. Genel Bilgiler
 
     4.2. Türkiye'nin Düzensiz Göçle Mücadelesi
 
     4.3. YUKK'da Düzensiz Göç
 
     4.4. Sınır Dışı Etme
 
            4.4.1. Sınır dışı etme
 
            4.4.2. Sınır dışı etme kararı
 
            4.4.3. Sınır dışı etme kararı alınacaklar
 
            4.4.4. Sınır dışı etme kararı alınmayacaklar
 
            4.4.5. Türkiye’yi terke davet
 
            4.4.6. Sınır dışı etmek üzere idari gözetim ve süresi
 
            4.4.7. Geri gönderme merkezleri
 
            4.4.8. Geri gönderme merkezlerinde sağlanacak hizmetler
 
            4.4.9. Sınır dışı etme kararının yerine getirilmesi
 
          4.4.10. İdari Gözetim
 
          4.4.11. Gönüllü Geri Dönüş
 
 
5. ULUSLARARASI KORUMA
 
                 5.1.1. Genel Bilgiler
 
                 5.1.2. Uluslararası Koruma Çeşitleri
 
                 5.1.3. Mülteci
 
                 5.1.4. Şartlı Mülteci
 
                 5.1.5. İkincil Koruma
 
                 5.1.6. Geçici Koruma
 
                 5.1.7. Genel Usuller
 
                 5.1.8. Hak ve Yükümlülükler
 
                 5.1.9. Düzenlenecek Belgeler (Kayıt belgesi)
 
               5.1.10. Kabul ve Barınma Merkezleri
 
               5.1.11. Kabul ve Barınma Merkezlerinde Sağlanan Hizmetler
 
 
6. GEÇİCİ KORUMA
 
               6.1. Geçici Koruma

               6.2. Ülkemize Yönelen Kitlesel Akınların Tarihçesi
 
               6.3. Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler
 
 
7. İNSAN TİCARETİYLE MÜCADELE
 
               7.1. Genel Bilgiler
 
               7.2. Türkiye'nin İnsan Ticaretiyle Mücadelesi
 
 
8. UYUM
 
               8.1. Uyum Hakkında
 
               8.2. Uyum Faaliyetleri
 
               8.3. Uyum Yayınları
 
 
9. GÖÇ POLİTİKALARI
 
               9.1. Göç Politikaları
 
               9.2. Göç Politikaları Kurulu
 
 
10. GÖÇ PROJELERİ
 
              10.1. Genel
 
              10.2. AB Projeleri
 
              10.3. Ülkelerle Ortak Yürütülen Projeler
 
              10.4. Uluslararası Kuruluşlarla Ortak Yürütülen Projeler
 
              10.5. Ulusal Kaynaklarla Yürütülen Projeler
 
 
11. GÖÇ SÜREÇLERİ VE GFMD
 
      11.1. Göç Süreçleri
 
               11.1.1. Budapeşte Süreci
 
               11.1.2. Prag Süreci
 
               11.1.3. Diğer Süreçler
 
      11.2. GFMD
 
 
12. GÖÇ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
 
12.1.1. Merkezin Kuruluşu 
 
12.1.2. Merkezin Faaliyetleri 
 
12.1.3. Diğer Merkezler 
 
            12.1.3.1. Ulusal Merkezler 
 
            12.1.3.2. Uluslararası Merkezler 
 
13. YABANCI KİMLİK NUMARASI 
 
14. MENŞE ÜLKE BİLGİSİ 
 
15. KAYITLI ELEKTRONİK POSTA (KEP) 
 
FOOTER
 
 
A. KURUMSAL 
 
    a. Genel Müdürlük 
 
    b. Daireler 
 
    c. Kurumsal Kimlik 
 
    d. Teşkilat Şeması 
 
B. GÖÇ 
 
     a. Düzenli Göç  ve Uyum
 
     b. Düzensiz Göç 
 
     c. Uluslararası Koruma 
 
     d. İnsan Ticaretiyle Mücadele 
 
 
 
C. GÖÇ VERİLERİ 
 
     a. Göç İstatistikleri 
 
     b. Göç Projeleri 
 
     c. Yıllık Göç Raporları 
 
     d. Göç Süreçleri 
 
D. KURUL VE KOMİSYONLAR 
 
     a. Göç Politikaları Kurulu 
 
     b. Sürekli Kurullar 
 
          i. Göç Danışma Kurulu 
 
         ii. Uluslararası Koruma Değerlendirme Komisyonu 
 
         iii. Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Kurulu 
 
     c. Geçici komisyonlar 
 
E. GÖÇE DAİR 
 
     a. Faaliyetler 
 
     b. Haberler 
 
     c. İletişim 
 
     d. Duyurular 
 
     e. İhaleler 
 
     f. Site Haritası
 
     g. Sıkça Sorulan Sorular
 
F. PAYDAŞLAR
 
      a. Ulusal Kuruluşlar
 
      b. Uluslararası Kuruluşlar
     
      c.  Akademisyenler
 
     d. Sivil Toplum Kuruluşları
 
 G. BAĞLANTI
 
     a. Göç Radyo
 
     b. ALO 157
 
     c. E-Devlet
 
     d. E-Vize
 
     e. E-İkamet
 
     f. Göç TV
 
H. LİNKLER
    
     a. Göç Mail

     b. İçişleri Mail

26966   |   02/02/2015
Bu İçeriği Paylaş   |   Sayfayı Yazdır