A
A

Düzenlecek Belgeler(Belge)

1) KAYIT BELGESİ

Başvuru sahibine kayıt esnasında; kimlik bilgilerini içeren, uluslararası koruma başvurusunda bulunduğunu belirten, otuz gün geçerli kayıt belgesi verilir. Kayıt belgesi, gerektiğinde otuz günlük sürelerle uzatılabilir. Kayıt belgesi, hiçbir harca tabi olmayıp başvuru sahibinin Türkiye’de kalışına imkân sağlar.

2) ULUSLARARASI KORUMA BAŞVURU SAHİBİ KİMLİK BELGESİ

Mülakatı tamamlanan başvuru sahibine ve varsa birlikte geldiği aile üyelerine, uluslararası koruma talebinde bulunduğunu belirten ve yabancı kimlik numarasını içeren altı ay süreli Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi Kimlik Belgesi düzenlenir. Başvurusu sonuçlandırılamayanların kimlik belgeleri altı aylık sürelerle uzatılır. Kimlik belgesi, hiçbir harca tabi olmayıp ikamet izni yerine geçer.

3) ULUSLARARASI KORUMA STATÜ SAHİBİ KİMLİK BELGESİ

Uluslararası koruma başvuru sahiplerinden talebi uygun görülenlere uluslararası koruma statüsü (mülteci-şartlı mülteci-ikincil koruma) verilir. Mülteci statüsü verilenlere, yabancı kimlik numarasını içeren üçer yıl süreli kimlik belgesi düzenlenir. Şartlı mülteci ve ikincil koruma statüsü verilenlere ise yabancı kimlik numarasını içeren birer yıl süreli kimlik belgesi düzenlenir. Bu kimlik belgeleri hiçbir harca tabi olmayıp ikamet izni yerine geçer.  

4-GEÇİCİ KORUMA KİMLİK BELGESİ

Genel Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan 13/10/2014 tarihli Geçici Koruma Yönetmeliği ile Suriyeliler geçici koruma kapsamına alınarak adlarına düzenlenen Geçici Koruma Kimlik Belgesiyle ülkemizde kalışlarına izin verilmiştir. Söz konusu belge;

  1. Türkiye’de kalış hakkının yanı sıra 6458 sayılı Kanunda düzenlenen ikamet izni veya ikamet izni yerine geçen belgelere eşdeğer değildir.
  2. Herhangi bir harca ve ücrete tabi değildir.
  3. Yabancının yapılan yardım ve hizmetlere erişimini sağlayan yabancı kimlik numarasını içermektedir.
  4. Uzun dönem ikamet iznine geçiş hakkı tanımamaktadır.
  5. Süresi ikamet izni toplamında dikkate alınmadığından Türk vatandaşlığına başvuru hakkı sağlamamaktadır.
  6. Elektronik haberleşme hizmeti dahil diğer hizmetler için abonelik sözleşmesi yapabilme imkanı getirmiştir.42868   |   02/02/2015
Bu İçeriği Paylaş   |   Sayfayı Yazdır