A
A

İkamet İzni Belgesi - Harç Miktarları

Yabancılara verilecek ikamet izni ve Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları:

İkamet izni belgeleri, 210 sayılı Değerli Kâğıtlar Kanunu uyarınca değerli kâğıt kapsamında olup, miktarı her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen bir belge bedeline tabidir. Belge bedelinden herhangi bir ülke vatandaşı için muafiyet söz konusu değildir.

İKAMET İZİN BELGE BEDELİ

31 Aralık 2018 tarihli ve 30642 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanın Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Tebliği belirlenen 01.01.2019 tarihinden geçerli olacak İkamet İzni Belgesi Değerli Kağıt bedeli aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 

Değerli Kağıt Bedeli 2018 2019
72,00  TL 89,00 TL


HARÇ MİKTARLARI

           
 
Yukarıdaki listede yer almayan ülke vatandaşları için Resmi Gazete'de yayımlanan miktarlar söyledir;

31 Aralık 2018 tarihli ve 30642 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile belirlenmiş olan 01.01.2019 tarihinden itibaren geçerli olacak ikamet izni harç tutarları aşağıda belirtilmiştir.
 
İKAMET İZNİ HARÇ TUTARI
 
  2018 2019
 İkamet İzni Harç Tutarı
1 aya kadar her gün için [Bu tutar ilk ay için tezkere başına   (32,10 TL)’den az, (164,40 TL) den çok olamaz] 17,20 Türk Lirasıdır.

1 aydan sonraki her ay için 135,20 Türk Lirasıdır.
 
1 aya kadar her gün için [Bu tutar ilk ay için tezkere başına (39,70 TL)’den az, (203,40 TL)’den çok olamaz] 21,20 Türk Lirasıdır.

1 aydan sonraki her ay için 135,20 Türk Lirasıdır.
 
 
 
Yukarıda belirtilen ikamet izni harç tutarları herhangi bir ülke grubuna dahil olmayan Sırbistan, Fiji, Norveç, Oman, Kuzey Marina ülke vatandaşları için uygulanmaktadır.
 
2011 yılından itibaren karşılıklılık ilkesi çerçevesinde belirlenen www.goc.gov.tr adresinde yer alan ülke gruplarına göre harç miktarlarında bir değişiklik yapılmamıştır.

Çek Cumhuriyeti, Danimarka, İrlanda, Kosova, Nepal, Sri Lanka, Suriye ve Türkmenistan 2011 yılından itibaren karşılıklılık ilkesi çerçevesinde ikamet izni harcından muaf tutulmuştur.

600419   |   10/01/2019
Bu İçeriği Paylaş   |   Sayfayı Yazdır