A
A

Kurumsal Kimlik


“Kurumsal Kimlik”, halkla ilişkilerde kurumun görünen yüzüne verilen isimdir. Kurumun kendini temsil ve ifade etme şeklidir. Bu ifade sınırları çizilmiş ve genellikle değişmez bir ifadedir. Kurumu anımsatacak bir tasarımın ne ölçülerde ve nasıl kullanılması gerektiğini belirten kurumsal kimlik kılavuzu, bu sistemin vazgeçilmez ögesidir.

“Kurumsal Kimlik” kurumun imzasıdır ve bu yönüyle değişime kapalıdır. Belirli dönemlerde kurum yönetimi ve tasarımcıların ortak çalışmasıyla değiştirilebilmesine rağmen, değişikliklerin uzun aralıklarla ve revizyonla sınırlı kalması halkla ilişkiler açısından kritiktir.

“Kurumsal Kimlik” çalışmalarında hiç şüphesiz çalışmanın temeli kurum logosu üzerine kurulmuştur. Logonun belirlenmiş standartlara göre kullanılması; renklerin, fontların boyutlarının değişmemesi bu çalışmanın temelini oluşturur. Bir bütün olarak “Kurumsal Kimlik” kurumun halkla ilişkiler yatırımlarının başarılı olmasını sağlar, kurumun süreklilik ve tutarlılığının doğru algılanmasına katkıda bulunur.

Kurumsal Kimlik Kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.

43913   |   03/01/2017
Bu İçeriği Paylaş   |   Sayfayı Yazdır