A
A

“TÜRKİYE’DE DÜZENSİZ GÖÇ” KONULU MARMARA BÖLGE ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi Başkanlığı Göç Araştırmaları Merkezi ve İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından 4-5 Aralık 2015 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde, Marmara Bölgesindeki illerden akademisyen, kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katılımıyla “Türkiye’de Düzensiz Göç Marmara Bölge Çalıştayı” düzenlendi.

Bölge düzeyinde işbirliğinin, iletişimin ve bilgi paylaşımının arttırılması hedeflendiği çalıştayın ilk gününde açılış konuşmaları, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi Başkanı Sayın Osman Koramaz, Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Sayın Salih Bıçak ve İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sayın Mahmut Ak tarafından yapıldı.
 
Çalıştayın ilk günü Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuray Ekşi moderatörlüğünde “Düzensiz Göç, Sınır Dışı ve İdari Gözetim” paneli ile başladı. Panelde Bilgi Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Lami Bertan Tokuzlu “Uluslararası Yargı Kararları Işığında Toplu Sığınmada Risk Analizi” konusunu ve Uluslararası Göç Örgütü’nden Meltem Ersan “Düzensiz Göç; Eğilimler ve Politikalar” konusunu ele aldı. İkinci panel İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hatice Kurtuluş moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Bu panelde Marmara Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Yasemin Çakırer Özservet, Marmara Belediyeler Birliğinden Dr. M. Cemil Arslan, Orta Doğu Kalkınma Ağından Mehdi Zouaquı, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatından Mohamed Hosenalmahlı, Zeytinburnu Yerel Kalkınma ve AB İlişkileri Koordinasyon Merkezinden Tuba Duman Yıldızbakan “Düzensiz Göçün Yerel Yönetim ve Kent Sosyolojisine Etkileri” konusunu ele aldılar.

Öğleden sonra başlayan ilk oturumda İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Kaya moderatörlüğünde “Düzensiz Göçün Ulusal ve Uluslararası Yasal Çerçevesi” konusu, ikinci oturumda ise Sabancı Üniversitesinden Doç. Dr. Barbara Pusch moderatörlüğünde “Düzensiz Göçmenler ve Kayıt Dışı Çalışma” konusu tartışıldı.

Çalıştayın ikinci günü Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sayın Sibel Özel’in moderatörlüğünü yaptığı “Türkiye ve AB Geri Kabul Anlaşmaları” konulu panelle başladı. Panelde Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve aynı zamanda İktisadi Kalkınma Vakfi Genel Sekreteri Doç. Dr. Çiğdem NAS, “Geri Kabul Anlaşması ve Vize Liberalizasyon Süreci” konusunu, Uludağ Üniversitesinden Prof. Dr. Kamuran Rençber ve Doç. Dr. Barış Özdal “Güncel Gelişmeler Işığında Geri Kabul Anlaşmasının Türkiye ve AB İlişkilerine Etkileri” konusunu, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinden Avukat Can Vodina “Geri Kabul Anlaşmasının İnsan Hakları Boyutu” konusunu, Damla Bayraktar “Türkiye’nin Göç Politikaları Bağlamında Avrupa Birliği ile Geri Kabul Müzakereleri” konusunu ele aldı.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Balcıoğlu moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Düzensiz Göçmenlerin Psikolojik ve Sosyal Sorunlarla Baş Etme Yöntemleri konulu panelde, Özyeğin Üniversitesinden Doç. Dr. Deniz Sert “Eğitim, Sağlık, Barınma Hakkı ve Göçmenler” konusunda, Kadir Has Üniversitesinden Doç. Dr. Gülseli Baysu “Göç, Sosyal Dışlanma ve Kadın” konusunda, ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden Dr. Hülya Bingöl “Çocuk ve Göç” konusunda sunum gerçekleştirdi.

Öğleden sonra başlayan ilk oturumda Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şule Toktaş moderatörlüğünde “Özgürlük, Güvenlik Dengesi Bağlamında Sınır Yönetimi” konusu, ikinci oturumda ise İstanbul Üniversitesinden Doç. Dr. Yusuf Adıgüzel moderatörlüğünde “Düzensiz Göçmenlerin Kamu Hizmetlerine Erişimi ve Kamusal Alana Uyumu” konusu tartışıldı.

Genel değerlendirme bölümünün ardından çalıştay sona erdi.

12123   |   31/12/2015
Bu İçeriği Paylaş   |   Sayfayı Yazdır