A
A

(4/B) SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMINA İLİŞKİN GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVINA KATILACAKLARIN SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ

(4/B) Sözleşmeli Personel Alımına İlişkin Giriş (Sözlü) Sınavına Katılmaya Hak Kazananların Sınav Tarihleri, Saati ve Sınav Salonunu Gösterir Listeler aşağıda yer almaktadır.
 
MERKEZ
Lisans    (Büro Personeli) için tıklayınız.
Önlisans (Büro Personeli) için tıklayınız.
Kameraman için tıklayınız.
 
TAŞRA
Lisans    (Büro Personeli) için tıklayınız.
Önlisans (Büro Personeli) için tıklayınız.
Sosyal Çalışmacı için tıklayınız.
 
SÖZLÜ SINAVIN YAPILACAĞI YER:
Giriş (Sözlü) Sınavına katılacak adayların, belirtilen tarih ve saatte geçerli bir kimlik belgesi ile Genel Müdürlüğün; Çamlıca Mahallesi 122. Sokak No:4 06370 Yenimahalle/ANKARA adresinde hazır bulunmaları gerekmektedir.
 
AÇIKLAMA: (4/B) Sözleşmeli Personel Alımına İlişkin Giriş (Sözlü) Sınavı Duyurusunda belirtildiği üzere, 
 
GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV KONULARI
Sosyal Çalışmacı pozisyonu için lisans eğitimine ait mesleki bilgiler ile Genel Yetenek, Genel Kültür, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile İçişleri Bakanlığı ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün görev alanına giren konulardan oluşur.
Kameraman pozisyonu için lisans eğitimine ait mesleki bilgiler ile Genel Yetenek, Genel Kültür, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi konularından oluşur.
Diğer adaylar için Genel Yetenek, Genel Kültür, Anayasa, İdare Hukuku, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile İçişleri Bakanlığı ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün görev alanına giren konulardan oluşur.
 
GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVININ ŞEKLİ VE USULÜ
Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar,
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan) ,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (10 puan),
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),
d) Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, konularında (10 puan), olmak üzere 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.

22147   |   14/05/2018
Bu İçeriği Paylaş   |   Sayfayı Yazdır