A
A

(4/B) SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMINA İLİŞKİN GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANANANLARDAN İSTENEN BELGELER

1) Başvuru sırasında aday tarafından elektronik ortamda doldurulan İş Talep Formunun imzalanmış ve fotoğraf yapıştırılmış bilgisayar çıktısı,
2) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu 2 (iki) adet, tıklayınız.
3) Diplomanın veya mezun olduğunu gösterir belgenin aslı ve fotokopisi veya tasdikli sureti (Diploma fotokopisi, aslı ile karşılaştırılıp kontrol edilip onaylandıktan sonra diplomanın aslı adaya tekrar iade edilecektir. Yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olan adayların ise Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen denklik belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir.),
4) Son altı ay içinde çekilmiş 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf,
5) T.C. kimlik numarası beyanı.
 
Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Genel Müdürlükçe de onaylanabilir.
 
Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar yukarıdaki belgeleri 24/04/2018 - 02/05/2018 tarihleri arasında Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Çamlıca Mahallesi 122. Sokak No: 4 Yenimahalle /ANKARA adresine elden veya posta yoluyla teslim edeceklerdir. Elden veya posta yoluyla yapılacak başvurularda istenilen belgelerin son başvuru tarihi mesai bitimine kadar Genel Müdürlüğe teslim edilmesi veya ulaştırılması şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
 
NOT: Sözlü sınav günü, saati ve sınav salonu daha sonra ilan edilecektir.
 
 
MERKEZ
Lisans     (Büro Personeli) için tıklayınız.
Önlisans (Büro Personeli) için tıklayınız. (Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Girişimcilik ve Proje Yönetim Asistanlığı, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İletişim ve Halkla İlişkiler, İnsan Kaynakları, İnsan Kaynakları Yönetimi, Personel Yönetimi ve Sekreterlik Bölümleri Mezunlarından)  
Kameraman için tıklayınız.
 
TAŞRA
Lisans     (Büro Personeli) için tıklayınız.
Önlisans (Büro Personeli) için tıklayınız.
Sosyal Çalışmacı için tıklayınız.

43411   |   25/04/2018
Bu İçeriği Paylaş   |   Sayfayı Yazdır