A
A

AVRUPA İŞKENCEYİ ÖNLEME KOMİTESİ STANDARTLARINA İLİŞKİN BİR SEMİNER DÜZENLENDİ

Türkiye’de Mültecilerin ve Göçmenlerin Haklarının Korunması Projesi kapsamında 
Geri Gönderme Merkezlerinde, Mültecilerin, Göçmenlerin ve Sığınmacıların Alıkonulma Koşulları ile ilgili Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi (CPT) Standartları” üzerine bir seminer düzenlendi 
 
Avrupa Konseyi tarafından yürütülen “Türkiye'de Mülteci ve Göçmenlerin Haklarının Korunması Projesi kapsamında 6-7 Şubat 2018 tarihinde Ankara’da düzenlenen seminerin temel amacı, yabancıların Türkiye’ye giriş ve Türkiye’de kalışları, Türkiye’den çıkışları ve sınır dışı edilmeleri, uluslararası koruma, geçici koruma ve insan ticareti mağdurlarının korunmasıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmekte olan -projenin ortağı ve ana yararlanıcısı- Göç İdaresi Genel Müdürlüğü personelinin bilgi ve becerilerini geliştirmek ve böylece, göçmen ve mültecilerin, Avrupa Konseyi belgeleriyle güvence altına alınan insan haklarına tam anlamıyla saygı gösterilmesini sağlamaktır.
 
Danimarka ve İnsan Hakları Güven Fonu tarafından finanse edilen ve Avrupa Konseyi tarafından Hukukçular için İnsan Hakları Eğitimi Programı (HELP) kullanılarak yürütülmekte olan Projenin ilk etkinliği olan seminere; Göç İdaresi Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatından yaklaşık 50 uzman ve avukat ile  Adalet Bakanlığı'ndan hâkimler ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nden (UNHCR) uzmanlar katılmıştır. Seminerde, katılımcılara, alanında uzman çok sayıda konuşmacı tarafından gerçekleştirilen sunumlar ve yürütülen tartışmalar aracılığıyla mülteci ve göçmenlerin korunmasıyla ilgili uluslararası standartlar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) içtihatları ve bu içtihatların Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi kararlarına olan yansımaları -çocuk sığınmacı ve mültecilere özel bir bakış açısıyla- aktarılmıştır. Seminerde katılımcılar,  başta "İltica ve AİHM" ve "İnsan Ticaretiyle Mücadele" kursları olmak üzere HELP kursları ve HELP metodolojisi hakkında ayrıca bilgilendirilmiştir. Katılımcılar, açık ve etkileşimli bir ortamda ortak ve değişik tecrübelerini paylaşma fırsatı yakalayarak, Türkiye'nin dünyadaki en fazla mülteci nüfusuna sahip olması nedeniyle karşılaştıkları zorlukların yanı sıra yaşadıkları kişisel iş deneyimlerini, görüşlerini, başarı öykülerini paylaşmışlardır. Göç alanındaki uygulamaları ile gelecek için örnek bir ülke teşkil etme yolundaki arzularını dile getirmişlerdir.
 
Seminer, Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı Sn. Michael INGLEDOW, UNHCR Türkiye Temsilci Yardımcısı Sn.Paolo ARTINI, Danimarka Ankara Büyükelçisi Sn.Svend OLLING ve Göç İdaresi Genel Müdür V. Sn.Abdullah AYAZ’ın açılış konuşmalarıyla başlamıştır.
 
Seminerin ilk gününde, Geri Gönderme Merkezlerinde, Mültecilerin ve Göçmenlerin Alıkonulma Koşulları ile ilgili CPT Standartları, Avrupa İşkencenin ve İnsanlık Dışı veya Onur Kırıcı Ceza veya Muamelenin Önlenmesi Komitesi Sekretaryası İ.Divizyon Başkanı Sn. Michael NEURAUTER tarafından sunulmuştur. Alıkonulma koşullarının iyileştirilmesinde AİHM'in rolü, sığınmacıların, göçmenlerin ve mültecilerin alıkonulmasına ilişkin AİHM içtihatları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde görevli hukukçu Sn.Gizem ULİC; Anayasa Mahkemesinin sığınmacı, göçmen ve mültecilerin alıkonulması hakkındaki içtihatları T.C. Anayasa Mahkemesi raportör hâkimi Sn.Serhat MAHMUTOĞLU tarafından paylaşılmıştır.
 
İkinci gün, hukukçu ve Avrupa İşkencenin ve İnsanlık Dışı veya Onur Kırıcı Ceza veya Muamelenin Önlenmesi Komitesi Eski Üyesi Sn.Eric SVANIDZE,  kötü muamele yasağı ile göçmen ve mültecilerin alıkonulma koşullarını analiz etmiştir. Avrupa Konseyinin göçmenlerin idari gözetimine ilişkin kodifikasyon çalışmaları,  Göç İdaresi Genel Müdürlüğü avukatı ve Göçmenlerin İdari Gözetimi Hakkında Uzmanlar Komitesi (CJ-DAM) üyesi Sn.Gamze Gül ÇAKIR tarafından aktarılırken; Çocuk sığınmacı, göçmen ve mülteciler için mevcut alıkoyma uygulamaları ve alternatifleri, İstanbul Barosu avukatı Sn.Duygu KÖKSAL tarafından açıklanmıştır. Son olarak, HELP metodolojisi and HELP E-eğitim kursları, Strasbourg’dan HELP Birimi kıdemli proje yöneticisi ve hakim Sn. Seran KARATARI KÖSTÜ tarafından sunulmuştur.

3470   |   19/02/2018
Bu İçeriği Paylaş   |   Sayfayı Yazdır

Resim Galerisi