A
A

AVUKATLIK GİRİŞ SINAVI YAYINLANDI

AVUKATLIK GİRİŞ SINAVINA (SÖZLÜ) GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARIN DİKKATİNE;

Sözlü sınav, 04-08 Ocak 2016 tarihlerinde, Lalegül Çamlıca Mahallesi 122. Sokak No:4 Yenimahalle/ANKARA adresinde yer alan hizmet binasında yapılacaktır.
Adayların sınava gelirken yanlarında geçerli bir kimlik belgesi getirmeleri gerekmektedir.


Sözlü sınavda adaylar Sınav Komisyon üyeleri tarafından

a) Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Medeni Usul Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, İdare Hukuku, İdari Yargılama Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Usul Hukuku, İş Hukuku, Uluslararası Hukuk, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilirler.

Adaylar, Sınav Komisyonu tarafından (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Sınav Komisyonu ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

Avukatlık Giriş Sınavına (Sözlü) Girmeye Hak Kazanan Adayların Listesi ve Sınav Tarihleri için;

Merkez                                                                       Kırklareli

Ağrı                                                                             Konya
 
Ankara                                                                        Kocaeli
 
Çanakkale                                                                  Malatya
 
Diyarbakır                                                                   Mersin  

Edirne                                                                         Kahramanmaraş
 
Erzurum                                                                      Tekirdağ
 
Hatay                                                                           Trabzon
 
İstanbul                                                                        Şanlıurfa
 
Kayseri                                                                         Van 
 
                                                                                         
 

15540   |   11/12/2015
Bu İçeriği Paylaş   |   Sayfayı Yazdır