A
A

AVUKATLIK GİRİŞ SINAVINA (SÖZLÜ) GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARIN LİSTESİ

Sözlü sınav, 23-24 Ocak 2018 tarihlerinde Çamlıca Mahallesi 122. Sokak No:4 Yenimahalle/ANKARA adresinde yer alan hizmet binasında yapılacaktır.
Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, Genel Müdürlüğümüz internet adresinden (www.goc.gov.tr) veya Çamlıca Mahallesi 122. Sokak No:4 Yenimahalle/ANKARA adresinden temin edilecek Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu (2 adet) 12/01/2018 tarihi mesai bitimine kadar elden veya posta yoluyla Genel Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına teslim edeceklerdir. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu için tıklayınız.
 
Sözlü sınavda adaylar Sınav Komisyon üyeleri tarafından
            a) Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Medeni Usul Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, İdare Hukuku, İdari Yargılama Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Usul Hukuku, İş Hukuku, Uluslararası Hukuk, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu konularına ilişkin bilgi düzeyi,
            b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
            c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
            ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
            d) Genel yetenek ve genel kültürü,
            e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilirler.
Adaylar, Sınav Komisyonu tarafından (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Sınav Komisyonu ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.
Avukatlık Giriş Sınavına (Sözlü) Girmeye Hak Kazanan Adayların Listesi için tıklayınız.

10245   |   05/01/2018
Bu İçeriği Paylaş   |   Sayfayı Yazdır