A
A

BİLGİLENDİRME, DEĞERLENDİRME VE STRATEJİK PLANLAMA KONFERANSI DÜZENLENDİ

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Yöneticileri Bilgilendirme, Değerlendirme ve Stratejik Planlama Konferansı gerçekleştirildi. GİGM yöneticilerine yönelik, göç alanındaki güncel gelişmeler konusunda bilgilendirme yapmak ve bu gelişmelerin Türkiye’de göç yönetimi alanındaki etkilerine dair kurum içi istişarelerde bulunmak amacıyla düzenlenen konferansa GİGM merkez ve taşra teşkilatı yöneticileri katıldı.

Antalya’da, 30 Mart – 1 Nisan 2017 tarihlerinde düzenlenen konferansta açılış konuşmasını yapan Genel Müdür Yardımcımız Sayın Salih Bıçak GİGM tarafından son dönemde gerçekleştirilen çalışmalara değinilirken sahada edinilen tecrübelerin Genel Müdürlüğümüz tarafından izlenecek olan stratejilere yansıtılmasının önemini vurguladı.

Açılış konuşmalarının ardından konferansın ilk gününde, göçe ilişkin farklı tematik alanlarda çalışmalar gerçekleştiren akademisyenler ve uzmanların katılım sağladığı panel gerçekleştirildi. Panel boyunca dünyada ve yakın coğrafyamızda meydana gelen gelişmelerin ve göç hareketlerinin üzerinde durularak Türkiye’deki göç yönetimi üzerindeki olası etkileri konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.

Konferansın ikinci gününde, GİGM merkez ve taşra teşkilatı yöneticilerinin katılımıyla düzenli göç, düzensiz göç ve geri gönderme, uluslararası koruma, insan ticareti, uyum ve hukuki konular ve insan hakları konularında eş zamanlı olarak düzenlenen altı çalıştay gerçekleştirildi. Çalıştaylarda sahada edinilen tecrübelere dayanarak GİGM’in göç yönetiminin güçlendirilmesi için strateji ve politika geliştirme çabalarına katkıda bulunmak amacıyla bilgi alışverişinde bulunuldu.

GİGM Yöneticileri ve Bilgilendirme, Değerlendirme ve Stratejik Planlama Konferansı, Genel Müdürümüz Sayın Atilla TOROS’un kapanış konuşmaları sonrasında düzenlenen çalışma yemeği ile sona erdi.

11091   |   03/05/2017
Bu İçeriği Paylaş   |   Sayfayı Yazdır