A
A

EKPSS 2015/1 YERLEŞTİRİLENLERDEN İSTENİLEN BELGELER

1- Atama Başvuru Formu için tıklayınız.
 
2- EKPSS 2015/1 ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesinin İnternet Çıktısı,

3- Yerleştirmede kullanılan diplomanın veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti, eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya noter onaylı bir sureti,

4- Nüfus Cüzdanının aslı ile fotokopisi,
 
5- “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre alınmış veya bu Yönetmelikçe geçerliliği kabul edilen en az yüzde 40 veya üzerinde çalışabilir engelli olduğunu gösterir sağlık raporu aslı veya noter tasdikli sureti,
 
6- 6 adet vesikalık fotoğraf (4,5x6 cm ebadında son 6 ay içerisinde çekilmiş Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğe uygun),

7- Mal Bildirim Formu (form önlü arkalı tek sayfa olacak ve kapalı zarf içinde teslim edilecektir),

Mal Bildirim formuna ulaşmak için tıklayınız.
 
8- Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi,

Kamu görevlileri etik sözleşmesine ulaşmak için tıklayınız.
 
9- Başka kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların kurumlarından alacağı hizmet belgesi ile atanma talep dilekçesi için tıklayınız.
 
Adayların Dikkatine
 
1- EKPSS 2015/1 ÖSYM Yerleştirme Sonuçlarına göre Genel Müdürlüğümüze yerleştirilen adaylar, onaylı örneği istenen belgelerin aslını ibraz etmeleri durumunda, fotokopisi Genel Müdürlüğümüzce onaylanabilecektir.

  EVRAK TESLİMİ
 
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü kadrolarına yerleştirilenlerin istenilen belgeleri Genel Müdürlüğün Lalegül Çamlıca Mahallesi 122. Sokak No:4 06370 Yenimahalle/ANKARA adresine; 05/06/2015 Cuma günü mesai bitimine kadar elden veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir. (Posta ile yapılan başvurularda, belgelerin son başvuru tarihine kadar Genel Müdürlüğümüze ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)
 
NOT: Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir, bu kişiler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

12875   |   05/06/2015
Bu İçeriği Paylaş   |   Sayfayı Yazdır