A
A

Genel Bilgi


Göç, tarih boyunca insanoğlunun dinamik varlığı ve sonsuz talep ve ihtiyaçlarının tetikleyici güdümünde ortaya çıkan sosyal bir hakikattir. Bu hakikat, insan hareketliliğinin en doğal sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. Geçmişten günümüze insanların yeryüzünde hareketliliği, hedef ülkeler açısından sosyal, ekonomik ve siyasi değişimlere sebep olduğu kadar, göçe kaynaklık eden ülkeler ve göç yolları boyunca kat edilen güzergâh (transit) ülkeler açısından da önemli değişimlerin sebepleri arasında sayılmaktadır. Bu açıdan göç, devletlerin stratejik öncelik ve politikalarında ve toplumların içtimai kodlarında göz ardı edilemeyecek bir unsur olarak değerlendirilmektedir.

Türkiye, tarihte en yoğun insan hareketliliğinin yaşandığı ve yaşanmakta olduğu eski bir geçiş coğrafyasında bulunması sebebiyle farklı tecrübelerin bazen öznesi bazen de nesnesi olarak tarihi birikime haiz bir ülkedir. Cumhuriyet tarihimizin başlarında, Osmanlı Devleti’nden geriye kalmış dil, din, soy ve akrabalık ilişkilerimiz bulunan coğrafyadan gelenlere kucak açmış olup 1960’lardan itibaren de özellikle işgücü göçü çerçevesinde göç veren bir ülke,  kaynak ülkelerle hedef ülkeler arasındaki köprü vasıflı coğrafi yapısıyla transit ülke ve son dönemde gerçekleşen ekonomik, sosyal ve siyasi gelişme ve değişimlerle hedef ülke olma tecrübeleriyle bu birikimini zamanla daha çok zenginleştiren bir ülkeye dönüşmüştür. Gelişme ve değişimle ortaya çıkan bu tabloya eşlik edecek hukuki ve kurumsal zemin ise 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’yla tesis edilmiştir.

Ülkemizin sahip olduğu tecrübe ve insan odaklı yaklaşım hassasiyeti ile gerek bölgesel gerekse küresel değişimlerin farkındalığı çerçevesinde ülkemize münhasır göç politikalarının belirlenmesi ve bu politikaların uygulanmasından sorumlu sistematik bir göç yönetiminin kurulması önem arz etmekteydi. Bu minvalde, ülkemizin göç politika ve stratejilerinin belirlenmesinde sorumluluk alacak ve ilgili bütün kamu kurum ve kuruluşlarının üst düzeyde temsil edilecekleri “Göç Politikaları Kurulu” 6458 sayılı Kanunla kurulmuştur.

17163   |   17/08/2015
Bu İçeriği Paylaş   |   Sayfayı Yazdır