A
A

GERİ KABUL ANLAŞMASI’NIN ONAYLANDIĞINA DAİR KANUN RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI


28 Haziran 2014 tarih ve 29044 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında İzinsiz İkamet Eden Kişilerin Geri Kabulüne İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun” yürürlüğe girdi.

Türkiye ile Avrupa Birliği arasında 16 Aralık 2013 tarihinde imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında İzinsiz İkamet Eden Kişilerin Geri Kabulüne İlişkin Anlaşma”yla paralel olarak, Avrupa Birliği ile vizelerin karşılıklı olarak kaldırılmasını amaçlayan “Vize Serbestisi Diyaloğu” süreci de başlatılmıştı.

16 Nisan 2014 tarihinde Başbakanlık tarafından çıkarılan genelge ile, düzensiz göçle mücadele konusunda ve anlaşmanın hayata geçirilmesi ile ilgili hazırlık ve uygulama aşamalarında; bütün kamu kurum ve kuruluşları tarafından İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne gerekli hukuki, mali, idari ve teknik her türlü katkı ve desteğin sağlanması hususunda talimatlandırılmıştır.

 
 
16 Nisan 2014 Tarih ve 28974 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Başbakanlık Genelgesi için tıklayınız
28 Haziran 2014 Tarih ve 29044 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Onay Kanunu için tıklayınız

 

16669   |   02/07/2014
Bu İçeriği Paylaş   |   Sayfayı Yazdır