A
A

GERİ KABUL ANLAŞMASI İLE İLGİLİ BAŞBAKANLIK GENELGESİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'ne destek sağlayacak Geri Kabul Anlaşması ile ilgili genelge Resmi Gazete'de yayımlandı.

16 Aralık 2013 tarihinde “Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında İzinsiz İkamet Eden Kişilerin Geri Kabulüne İlişkin Anlaşma” imzalanmış ve Türkiye Büyük Millet Meclisi onayına sunulmuş olup, bu anlaşmaya paralel olarak AB ile vizelerin karşılıklı kaldırılması amacıyla “Vize Serbestisi Diyaloğu” süreci başlamış bulunmaktadır.

Bu süreçte yükümlülüklerimizin eksiksiz ve zamanında yerine getirilmesi adına Başbakanlık tarafından 16 Nisan 2014 tarihinde Resmi Gazete’de  “Geri Kabul Anlaşması” konulu genelge yayımlanmıştır. Söz konusu genelge ile düzensiz göçle mücadele konusunda ve Anlaşmanın hayata geçirilmesi ile ilgili hazırlık ve uygulama aşamalarında; bütün kamu kurum ve kuruluşları tarafından İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne gerekli her türlü katkı ve desteğin sağlanmasına karar verilmiştir.
İlgili Resmi Gazete Yayınına Ulaşmak İçin Tıklayınız.


12865   |   18/04/2014
Bu İçeriği Paylaş   |   Sayfayı Yazdır
GENEL MÜDÜRÜMÜZ UNFPA TÜRKİYE TEMSİLCİSİ İLE GÖRÜŞTÜ