A
A

GİGM'NÜN KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİNE DESTEK FAZ II PROJESİ AÇILIŞI YAPILDI

Genel Müdürlüğümüzün kurumsal kapasitesinin geliştirilmesine destek verilmesi ve operasyonel kapasitesinin güçlendirilmesi amacıyla Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile İngiltere Büyükelçiliği işbirliğinde ve Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) uygulayıcı ortaklığında yürütülecek olan “Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesine Destek - Faz II Projesi”nin açılış toplantısı 17 Şubat 2016 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

Açılış toplantısında ülkemizde bulunan misyon temsilcileri ile birlikte kamu kurumlarından, uluslararası örgütlerden,  üniversitelerden ve Genel Müdürlüğümüzden katılımcılar yer aldı.
Toplantı, ICMPD temsilcisi Sayın Martjin PLUIM’un proje üzerine yaptığı konuşmayla başladı. İngiltere büyükelçiliği temsilcisi Sayın Rachel AUKETT Türkiye ile İngiltere arasındaki işbirliğinden duyulan memnuniyeti ifade ettiği konuşmalarının ardından Genel Müdür Yardımcımız Sayın Osman HACIBEKTAŞOĞLU, Genel Müdürlüğümüzün çalışmalarına dair görüşlerini dile getirdiği konuşmasını gerçekleştirdi. Sonrasında ise, Sayın Tamer KILIÇ tarafından proje hakkında detaylı bilgi verildi.

Açılış toplantısının ikinci bölümünde, son dönemde AB ve Türkiye arasında göç yönetimi alanında gündem teşkil eden Vize Muafiyeti Yol Haritası, AB & Türkiye Geri Kabul Anlaşması ve AB & Türkiye Göç Eylem Planı gibi anlaşma ve mutabakatlara bağlı olarak meydana gelen gelişmelerin, hem Türkiye’de hem de AB tarafından bölgedeki göç yönetiminin müştereken etkinleştirilmesi amacıyla nasıl kullanılabileceği yönünde değerlendirmelere ilişkin bir panel gerçekleştirildi.

Ulusal ve yabancı uzmanların katılımıyla gerçekleştirilen panelin ardından gerçekleştirilen resepsiyon ile toplantı son erdi.

Uygulama süresi 15 ay olan proje ile Genel Müdürlüğümüzün düzenli ve düzensiz göç ile uluslararası koruma konularındaki çalışmalarının desteklenmesi, ayrıca AB ile gerçekleştirilen Vize Serbestisi Süreci’nde çalışmalara katkı sağlanması hedeflenmektedir.

10276   |   18/03/2016
Bu İçeriği Paylaş   |   Sayfayı Yazdır
GENEL MÜDÜRÜMÜZ UNFPA TÜRKİYE TEMSİLCİSİ İLE GÖRÜŞTÜ