A
A

GÖÇ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

THE JOURNAL OF MIGRATION STUDIES
MAKALE ÇAĞRISI

Göç Araştırmaları Dergisi, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi Başkanlığı’na bağlı Göç Araştırmaları Merkezi tarafından yılda iki kez (Haziran ve Aralık) yayınlanacak olan hakemli ve akademik bir dergidir. Yayın dili Türkçe ve İngilizce olan Göç Araştırmaları Dergisi ile ulusal ve uluslararası göç literatürünün zenginleşmesine, yeni araştırma alanlarının teşvikine, farklı perspektiflerden akademik bilgi üretilmesine ve paylaşılmasına katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.

Göç Araştırmaları Dergisi’nde, ulusal ve uluslararası alanda göç, göçmen, mülteci, sığınmacı, insan ticareti mağdurlarıyla ilgili konular ile insan hareketliliğinin ekonomik, toplumsal, coğrafi, kültürel, psikolojik, tarihi ve hukuki boyutları üzerine makale, çeviri ve kitap değerlendirmelerine yer verilecektir.

Göç Araştırmaları Dergisi’ne, aşağıda sunulan konularla sınırlı kalmayacak şekilde uluslararası göçle ilişkilendirilebilecek konularda yazı gönderilebilir.

·         Göç Yönetimi ve Politikaları
·         Göç Kuramları ve Dinamikleri
·         Dünya’da ve Türkiye’de Göçün Tarihsel Arka Planı
·         Türkiye’ye Yönelik Düzensiz Göç Süreçlerinin Analizi
·         Türkiye’nin Dünya Göç Akışları İçindeki Yeri ve Rolü
·         AB Uyum Süreci ve Geri Kabul Anlaşmaları
·         Göç, Uyum ve Toplumsal Kabul
·         Göç, İnsan Hakları ve Güvenlik Algıları
·         Sosyal Sermaye Perspektifinden Göç ve Kalkınma
·         Göç İletişimi ve Kriz Yönetimi
·         Uluslararası Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Suçu
·         Uluslararası Koruma ve Geçici Koruma
·         Mülteciler ve Sınırlarda Yaşananlar
·         Beyin Göçü, İşgücü Göçleri ve Tersine Göçler
·         Türkiye’de Göçün Kadınlaşması
·         Türk Göç Kültürü
·         Göç ve Göçmen Yazını
 


Makale gönderim koşulları hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

22665   |   14/04/2017
Bu İçeriği Paylaş   |   Sayfayı Yazdır

Resim Galerisi