A
A

GÖÇ DANIŞMA KURULUNA SEÇİLECEK SİVİL TOPLUM KURULUŞU TEMSİLCİLERİNE İLİŞKİN İLAN

I. GENEL BİLGİLER
4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 114 üncü maddesi “Göç Danışma Kurulu”nu düzenlemektedir. Kurulun görevleri;

 1. Göç uygulamalarını izlemek ve önerilerde bulunmak,
 2. Göç alanında yapılması planlanan yeni düzenlemeleri değerlendirmek,
 3. Göç politikaları ve hukuku alanında bölgesel ve uluslararası gelişmeleri değerlendirmek ve bu gelişmelerin Türkiye’ye yansımalarını incelemek,
 4. Göçle ilgili mevzuat çalışmalarını ve uygulamalarını değerlendirmek,
 5. Göç alanında çalışmalar yapmak üzere alt komisyonlar kurmak, komisyon çalışmaları sonrasında ortaya çıkacak raporları değerlendirmek
şeklindedir.
Göç Danışma Kurulu’nda görev yapmak üzere, göç alanında çalışmalarda bulunan beş asil ve beş yedek sivil toplum kuruluşu üç yıl süreyle belirlenecektir.
II. BAŞVURU ŞARTLARI
 1. Sivil toplum kuruluşunun en az 1 yıldan beri faaliyette bulunması,
 2. Sivil toplum kuruluşunun faaliyet konusunun göç alanına ilişkin olması,
 3. Son iki yıl içinde kendi üyeleri dışında ulusal ve uluslararası alanda göçle ilgili faaliyet konularına ilişkin yaptığı en az 3 proje ve faaliyetini belgelendirmesi,
 4. Anayasa ve kanunlarla yasaklanmış veya konusu suç teşkil eden faaliyetlerde bulunmamış olması,
 5. Yöneticilerinin sivil toplum kuruluşunun iş ve işlemlerinden dolayı son beş yıl içinde herhangi bir hapis veya adli para cezası almamış olmaması,
 6. Başvuruda bulunan sivil toplum kuruluşları arasında en çok üyeye ve şube sayısına sahip olması,
 7. Başvuruda bulunan sivil toplum kuruluşları arasında en fazla şube sayısına sahip olması
hususları dikkate alınarak beş sivil toplum kuruluşu temsilcisi belirlenir.
Başvuruda İstenen Belgeler
 1. STK Başvuru Formu
 2. STK Başvuru Formuna Ek Görevlendirme Yazısı
 3. Temsilcinin Özgeçmişi
Göç Danışma Kurulu üyesi olarak seçilen sivil toplum kuruluşu temsilcisi kimlik belgesi fotokopisi ve 2 adet vesikalık fotoğrafı Genel Müdürlüğe iletmekle mükelleftir.

 
III. BAŞVURUYA İLİŞKİN DİĞER BİLGİLER
1. Başvuru Şekli
Başvurular, 09/04/2018 tarihine kadar Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne elektronik posta yolu ile yapılabilir.
2. İletişim Bilgileri
Adres
Lalegül Çamlıca Mahallesi 122. Sokak No:4 Yenimahalle/ANKARA
Telefon
+90 0312 422 05 00
+90 0312 422 07 62-64-71
E-posta
gocdanismakurulu@goc.gov.tr

STK Başvuru formunu indirmek için tıklayınız...

10966   |   07/03/2018
Bu İçeriği Paylaş   |   Sayfayı Yazdır