A
A

GÖÇ POLİTİKALARININ GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ PROJESİ TANITILDI

Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülmekte olan ve ülkemizde sürdürülebilir bir göç politikası çerçevesinin oluşturulmasına destek olmayı amaçlayan Türkiye’de Göç Politikalarının Geliştirilmesinin Desteklenmesi Projesi’nin açılış konferansı, 13-14 Eylül 2017 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi.

Ülkemiz ve AB tarafından ortaklaşa finanse edilen ve Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) uygulayıcılığı ortaklığında yürütülen projenin açılış konferansına kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, göç alanında faaliyet gösteren uluslararası kuruluşların temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenler katıldı.

Konferans, AB Delegasyonu Başkan Yardımcısı Sayın Gabriel MUNUERA VIÑALS, ICMPD Direktörü Sayın Martijn PLUIM ve Genel Müdür Yardımcımız Sayın Gökçe OK’un açılış konuşmalarıyla başladı.

Genel Müdür Yardımcımız Sayın Gökçe OK konuşmalarında, küresel düzeyde meydana gelen göç hareketliliğindeki öngörülemez gelişmelerin uluslararası toplumla birlikte, ülkelerin de göç yönetimi alanında yeni yaklaşımlar geliştirmelerine neden olduğunu dile getirdi. Sayın OK, dünya üzerinde zorla yerinden edilmiş kişi sayısının 2016 yılında 37 milyon iken, geçtiğimiz yıl itibariyle bu sayının 65 milyona çıktığını ve bu insanların 23 milyona yakınının mülteci durumunda bulunduğunu ifade etti. Son dönemde Myanmar’da yaşanan şiddet olayları sonucunda mülteci durumuna düşen Arakan'lı Müslümanlardan bahisle, bu eğilimin devam edebileceği, bununla birlikte ülkemizin üzerine düşeni yerine getireceğini aktardı.

Sayın OK konuşmasına, projenin uzun vadeli bir bakış açısının belirlenmesine vesile olacak göç politikası çerçevesi geliştirilmesine katkı sağlayacağını belirtip tüm katılımcılara teşekkür ederek son verdi.
Göç alanında küresel gelişmelerin sonuçları ve gelecekteki olası etkilerine odaklanan konferans çerçevesinde, “Göç için Küresel Mutabakat”, “Mülteciler Üzerine Küresel Mutabakat”, “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” ile AB ve Türkiye’deki göç alanındaki gelişmeler üzerinde duruldu.

İki gün süren konferans, ulusal ve uluslararası uzmanların katılımıyla gerçekleştirilen paneller ve tematik çalıştayların ardından sona erdi.

GİGM’ye göç politikalarının geliştirilmesi alanında destek sağlamayı ve farkındalığı artırmayı amaçlayan proje 2019 yılında sona erecek.


6972   |   02/10/2017
Bu İçeriği Paylaş   |   Sayfayı Yazdır