A
A

GÖÇ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVINA İLİŞİKİN BİLGİLENDİRME

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi tarafından 11 Mart 2018 tarihinde yapılan Göç Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavının yazılı kısmındaki bir soruya yapılan itiraz üzerine Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesince yapılan inceleme neticesinde itirazın yerinde olduğunun tespit edildiği, A grubu için 2, B grubu için 3 numaralı soruların soru kökünün olumsuz yerine olumlu biçimde oluşturulması neticesinde ilgili sorunun her iki grup içinde iptal edilerek sınav sonuçlarının 99 soru üzerinden yeniden değerlendirilmesine karar verilmiş ve buna göre yeniden değerlendirilme sonucunda oluşan sınav sonuç listesi 26/03/2018 tarih ve 134 sayılı yazı ile Genel Müdürlüğümüze teslim edilmiştir.
Yeniden Değerlendirme Sonucuna Göre Göç Uzman Yardımcılığı Sözlü Sınavına Katılmaya Hak Kazananlara ait liste için tıklayınız.
Adaylardan istenilen belgeler;
a) Yükseköğrenim mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği),
b) Üç adet vesikalık fotoğraf,
c) KPSS sonuç belgesinin aslı veya onaylı örneği ya da bilgisayar çıktısı,
ç) T.C. kimlik numarası beyanı,
d) Özgeçmiş.
e) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 adet) tıklayınız.
 
Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Genel Müdürlükçe de onaylanabilir.
 
Sözlü sınava girmeye hak kazananlar yukarıdaki belgeleri 28/03/2018 - 03/04/2018 tarihleri arasında Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Çamlıca Mahallesi 122. Sokak No: 4 Yenimahalle /ANKARA adresine elden veya posta yoluyla teslim edeceklerdir. Elden veya posta yoluyla yapılacak başvurularda istenilen belgelerin son başvuru tarihi mesai bitimine kadar Genel Müdürlüğe teslim edilmesi veya ulaştırılması şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
 
NOT: 
1- Daha önce evrak teslim etmiş olan adaylar herhangi bir işlem yapmayacaktır.
2-Sözlü sınav tarihleri daha sonra ilan edilecektir.

13846   |   28/03/2018
Bu İçeriği Paylaş   |   Sayfayı Yazdır