A
A

GÖÇ YÖNETİMİ VE UYUM ÇALIŞTAYI 12 ARALIKTA GERÇEKLEŞTİRİLDİ


12 Aralık 2013 tarihinde 10’dan fazla üniversiteden, yurt içi ve yurt dışında çalışmalarını sürdüren 20’ye yakın akademisyen ile “göç yönetimi ve uyum” konusunda bilgi alış verişinde bulunduk, yuvarlak masa toplantısında konuları tartıştık.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün görevleri arasında bulunan ve yabancı kişilerin ülkemizde toplumla olan karşılıklı uyumlarını kolaylaştırmak amacıyla düzenlenmesi planlanan uyum faaliyetleri konusunda görüş alışverişi yapılması amacıyla Göç Yönetimi ve uyum Çalıştayı 12 Aralık 2013 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (Uyum ve İletişim Dairesi) ve Uluslararası Göç Örgütünün ortaklaşa organize ettiği Çalıştay’da Tarihsel ve Yapısal Çerçevede Entegrasyon/Uyum, Britanya, İtalya, Hollanda’da Göçmen Entegrasyonuyla ilgili Ülkelerde çalışma örnekleri, Türkiye’de Uluslararası Emekli Göçmenlerin Uyum Deneyimleri, Göçmenlerin sosyo-psikolojik bütünleşme analizi, Mülteci ve Sığınmacıların eğitim sorunları, Yerel Yönetimlerin Uyum Süreçlerinde Rolü gibi bir çok başlıkta sunumlar yapıldı. Entegrasyon/uyum Politikaları, Türkiye’de Uyum Politikaları Geliştirilirken Dikkat Edilmesi Gereken Temel Unsurlar, Uyum Politikalarında Ana Paydaşlar Kimlerdir? Türkiye’de Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün Uyum Çalışmalarına Hangi Aktörler Dahil Edilmeli ve Ne Tür İşbirlikleri Geliştirilmelidir? Konularında yuvarlak masa tartışmaları gerçekleştirildi.

11310   |   07/01/2014
Bu İçeriği Paylaş   |   Sayfayı Yazdır