A
A

HALK SAĞLIĞI YÖNETİCİLERİNE YÖNELİK GÖÇ VE SAĞLIK EĞİTİM PROGRAMI


Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ve Uluslararası Göç Örgütü’nün işbirliğiyle yürütülen "Göç ve Sağlıkta Teknik Destek: Göç Yönetiminde Ulusal Halk Sağlığı Standartlarının Geliştirilmesi" projesi kapsamındaki “Halk Sağlığı Yöneticilerine Yönelik Göç ve Sağlık Eğitim Programı” 20-21 Kasım 2014 tarihlerinde Ankara’da düzenlendi.

Eğitim programı, Genel Müdürlüğümüz çalışanları ile Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nun merkez ve 23 il teşkilatından halk sağlığı müdürleri, göç hareketlerinden sorumlu müdür yardımcıları ve toplum sağlığı hizmetlerinden sorumlu şube müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Eğitim programının ilk gününde katılımcılara, Türkiye’nin yeni göç yönetim modeli ve göç üzerine ulusal ve uluslararası mevzuat konularında bilgi verildi. Programın ikinci günü proje danışmanlarının göç ve sağlık konularında verdiği eğitimle devam etti. Bu kapsamda geri gönderme merkezlerinde bulunan yabancılar ve ilgili personel başta olmak üzere ülkemizde bulunan göçmenlerin bulaşıcı hastalıklardan korunma tedbirlerini de içeren sağlık şartlarının geliştirilmesine yönelik konular üzerine tartışıldı.

Programın son oturumunda ise Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile Türkiye Halk Sağlığı Kurumu arasında yapılması planlanan “Düzensiz Göçmen, İlgili Personel ve Halk Sağlığı Konusunda Sağlık Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı Arasında İşbirliği Protokolü” katılımcıların görüşüne sunularak tavsiyelerine başvuruldu.

Halk Sağlığı Yöneticilerine Yönelik Göç ve Sağlık Eğitim Programı, katılım belgelerinin kurum yetkilileri tarafından dağıtılmasıyla sona erdi. 
 

13568   |   06/02/2015
Bu İçeriği Paylaş   |   Sayfayı Yazdır

Resim Galerisi