A
A

İL GÖÇ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVINI KAZANANLARDAN İSTENİLEN BELGELER

İl Göç Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavını asil ve yedek listeden kazananların aşağıdaki belgeleri 04/05/2015 – 15/05/2015 tarihleri arasında mesai saatleri içinde Genel Müdürlüğün; Lalegül Çamlıca Mahallesi 122. Sokak No:4 06370 Yenimahalle/ANKARA adresine elden veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir
1) Atama Başvuru Formu. (Aşağıda istenilen beyanlar bu formdaki belirtilen yerlere girilecektir.)
(Erkek adayların askerlik durumuna dair yazılı beyanı.)
(Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı.)
(Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair yazılı beyanı.)
Atama Başvuru Formu için Tıklayınız.

 
2) Dört adet vesikalık fotoğraf

3) Mal bildirimi. (Form tek sayfada ön ve arka yüz olacak şekilde düzenlenecektir.)
Mal Bildirim formuna ulaşmak için Tıklayınız.
 
4) Kamu etik sözleşmesi.
Kamu görevlileri etik sözleşmesine ulaşmak için Tıklayınız.
 
5) Herhangi bir kamu kurumunda memur olarak çalışanlara ait muvafakat dilekçesi.
Muvafakat talep dilekçesine ulaşmak için Tıklayınız.
 
6) İl Göç Uzman Yardımcısı kadrolarının illere dağılım listesi ve İl Tercih Formu.
Forma ulaşmak için Tıklayınız. (İl Göç Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavını  kazananlar İl Tercih Formunda en fazla (10)  il tercih edebileceklerdir.)
 

AÇIKLAMA                        : 11 Temmuz 2011 tarihli ve 28704 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İl Göç Uzmanlığı Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında; “Adaylar, giriş sınavı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle sıralamaya konulur ve atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asil, giriş sınavında başarılı olmak şartıyla atama yapılacak kadro sayısını geçmemek üzere, Komisyonca belirlenecek sayıda aday ise yedek olarak tespit edilir. Başarı sırasına göre oluşturulacak yedek aday listesi, giriş sınavı sonuçlarının ilanından itibaren iki yılı geçmemek üzere bir sonraki giriş sınavı ilan tarihine kadar geçerlidir.” hükmü yer almaktadır. Bu hüküm çerçevesinde yedek adaylardan atanamayanların belgelerini sınavın geçerlilik süresi sona erdiğinde talep etmeleri halinde kendilerine gönderilecektir.

21071   |   16/05/2015
Bu İçeriği Paylaş   |   Sayfayı Yazdır
GENEL MÜDÜRÜMÜZ UNFPA TÜRKİYE TEMSİLCİSİ İLE GÖRÜŞTÜ