A
A

İL GÖÇ UZMANLARI YER DEĞİŞİKLİĞİ TERCİH İŞLEMLERİ

1. 06/04/2019 tarihinde yapılan İl Göç Uzmanlığı Yeterlik Sınavında başarılı olan tüm il göç uzman yardımcıları (il müdür vekilleri, eş durumu, sağlık vb. mazeretliler ve aylıksız izinde olanlar dahil) tercih yapacaklardır. Atama işlemlerinde vekalet ve mazeret durumlarına öncelik verilecektir.
2. İl müdürlüğüne vekalet eden il göç uzman yardımcıları vekalet ettikleri il emrine atanacakları için sadece vekalet ettikleri ili seçeceklerdir. Diğer il göç uzman yardımcıları en fazla on il tercihi yapılabilir.
3. Mazereti olanların dışındakiler kadrolarının bulunduğu ili tercih edemezler. Cumhurbaşkanlığı, TBMM ve Bakanlık merkez teşkilatında geçici görev yapanlar ile Genel Müdürlüğümüzde idari kadrolara vekalet edenler sadece Ankara’yı seçeceklerdir. 
4. Tercih işlemleri 03/07/2019 günü mesai bitimine kadar yapılacaktır. Mazereti olanlar, (eş, sağlık vb.) durumlarının devam ettiğini belirten bir dilekçe ve dilekçe ekinde ilgili mevzuatta belirtilen belgeleri en geç 05/07/2019 tarihi mesai bitiminde Genel Müdürlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığında olacak şekilde göndereceklerdir. Daha önce belge gönderenlerin de belgelerini güncelleyerek tekrar göndermeleri gerekmektedir. Belge göndermeyen veya mazeretlerini belgelendiremeyenlerin mazeret beyanları dikkate alınmayacaktır. 
5. Eşlerden her ikisinin de Genel Müdürlüğümüz taşra personeli olması durumunda ihtiyaç durumuna göre ikisi birlikte tercih ettikleri farklı bir ile atanabilirler.
6. Tercihini yapan personel tercihlerine ait çıktıyı alarak imzalayacaktır. Personel söz konusu belgeyi ve sıralamaya esas olmak üzere yüksek lisans, doktora diploması ve yabancı dil puanı (sadece yds sınavı sonucu) belgelerini İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edecek ve bu belgeler Müdürlük marifetiyle Genel Müdürlüğümüze ulaştırılacaktır.
 

Tercih işlemleri için tıklayınız

7857   |   24/06/2019
Bu İçeriği Paylaş   |   Sayfayı Yazdır