A
A

İLTİCA VE AİHS KURSU 2. TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Avrupa Konseyi “Türkiye'de Mülteci ve Göçmenlerin Haklarının Korunması” Projesi kapsaminda, 21 Eylül 2018 tarihinde, Ankara'da “İltica ve AİHS” üzerine HELP / UNHCR online kursunun ikinci açılış toplantısı düzenlenmiştir.
İnsan Hakları Güven Fonu ve Danimarka Dışişleri Bakanlığı tarafından finanse edilen ve Avrupa Konseyi tarafından Avrupa Konseyi'nin Hukukçular için İnsan Hakları Eğitim Programı (HELP)  eliyle uygulanmakta olan Proje kapsamında, anılan online kurs eğitimi, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün merkez ve taşra birimlerinden geneli itibariyla avukat ve uzmanlardan oluşan 119 kişilik bir gruba verilecektir. Eğitim, iki ay içerisinde tamamlanacaktır.
Eğitimin amacı, GİGM personelinin, sığınmacılara ve genel olarak yabancılara atfedilen hakların daha iyi anlaşılmasına yönelik olarak kapasitelerinin güçlendirilmesidir. Toplamda yaklaşık 300 GİGM personeli için anılan eğitimin verilmesini hedefleyen Proje kapsamında, kursun ilk açılış toplantısı temmuz ayında gerçekleştirilmiştir.
Etkinlik, Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı Sayın Michael INGLEDOW ve Göç Politikaları ve Projeler Dairesi Başkanımız M.Selami YAZICI'nın açılış konuşmaları ile başlamıştır. Etkinlikte, Avrupa Konseyi , İnsan Hakları ve Hukukun Üstünlüğü Genel Müdürlüğü (DGI) HELP Birimi kıdemli proje yöneticisi ve hakim Seran KARATARI KÖSTÜ tarafından yapılan HELP, HELP Metodolojisi ve HELP E-eğitim kurslarına ilişkin sunumun yanısıra katılımcılar, Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Görevlisi, Atina Barosu Avukatı  ve « Göçmen ve Mülteci Çocuklar » başlıklı online HELP Kursu Çalışma Grubu Üyesi Dr.Danai ANGELİ tarafından yapılan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında mülteci ve göçmenlerin korunması konulu sunumdan da faydalanmıştır.
Açılış toplantısı süresince katılımcılara online eğitimin verilmesi ve eğitmenleri ile aralarındaki etkileşimin etkili bir biçimde sürdürülmesi yolunda pratik bilgiler verilmiştir. Kurs için ayrılan sayfalarda gerçekleştirilen ulusal mevzuata adaptasyona yönelik çalışma, İçişleri Bakanlığı Genel Müdürlüğümüz avukatı ve HELP ulusal eğiticisi, Gamze Gül ÇAKIR KILIÇ tarafından katılımcılara tanıtılmış ve katılımcıların eğitim sürecindeki görevlerine açıklık getirilmiştir.
HELP / UNHCR online kursu “İltica ve AİHS”, HELP e-platformunda İngilizce ve Türkçe olarak  tüm kullanıcıların erişimine – platformda bir hesap oluşturulması kaydıyla – açık bulunmaktadır.

1502   |   11/10/2018
Bu İçeriği Paylaş   |   Sayfayı Yazdır