A
A

İNSAN TİCARETİ KONUSUNDA FARKINDALIĞIN ARTIRILMASI

İnsan Ticareti ile Mücadelede Kurumsal Kapasitenin Günlendirilmesi Ulusal Eylem Planı’nda yer alan sektörel eylem planları doğrultusunda 2011 yılında hazırlanan ve Katılım öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) 1. Bileşeni 2011 Yılı Ulusal Programına ilişkin Finansman Anlaşmasının 13 Ekim 2011 tarihinde imzalanmasıyla, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün ana yararlanıcısı olduğu, “İnsan Ticareti Mağdurlarının Korunması” projesi hazırlanmış ve 2014 yılında uygulanmaya başlanmıştır.
 
Söz konusu projenin faaliyetleri kapsamında Antalya'da "Mağdur tespiti konusunda" 35 İş Müfettişi ve 35 Sosyal Güvenlik Denetmenine farkındalık eğitimi verilmiş olup, yine projenin faaliyetleri kapsamında  “Kurumlar arası işbirliği ve koordinasyon mekanizmalarının kurulmasıyla ulusal yönlendirme sisteminin güçlendirilmesi” konusunda Adana'da Hakim, Savcı, Kolluk, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Genel Müdürlüğümüz personelinin katıldığı bölgesel çalıştay gerçekleştirilmiştir.

Eğitim ve çalıştay insan ticareti konusunda kurumlar arası işbirliğinin artırılması ve farkındalığın artırılması konusunda katkı sağlamıştır.

11282   |   03/10/2016
Bu İçeriği Paylaş   |   Sayfayı Yazdır

Resim Galerisi