A
A

KABUL, BARINMA VE GERİ GÖNDERME MERKEZLERİ İLE İLGİLİ YÖNETMELİK ÇIKTI


Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne bağlı kabul ve barınma merkezleri ile geri gönderme merkezlerinin kurulması, yönetimi, işletilmesi, işlettirilmesi, işlettirilmeye ilişkin protokol esaslarının belirlenmesi, bu merkezlerde verilecek hizmetlerin çeşit ve niteliği, denetimi, kurumlar arası işbirliği ile çalışanların görev ve sorumluluklarıyla, mali konulara ilişkin usul ve esasları belirleyen KABUL VE BARINMA MERKEZLERİ İLE GERİ GÖNDERME MERKEZLERİNİN KURULMASI, YÖNETİMİ, İŞLETİLMESİ, İŞLETTİRİLMESİ VE DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK  Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 
Bu Yönetmelik 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 58. ve 95. Maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.  Merkezlerin işletmesinde veya işlettirilmesinde önemli ilkelere uyulması  konusunda Yönetmelik düzenlemeler de içermektedir;

a) Yaşam hakkının korunması.
b) İnsan odaklı yaklaşım.
c) Refakatsiz çocuğun yüksek yararının gözetilmesi.
ç) Özel ihtiyaç sahiplerine öncelik tanınması.
d) Kişisel bilgilerin gizli tutulması.
e) Yapılacak işlemlerde ilgililerin bilgilendirilmesi.
f) Barınanların sosyal ve psikolojik açıdan güçlendirilmesi.
g) Barınanların inanç ve ibadet özgürlüklerine saygı gösterilmesi.
ğ) Barınanlara dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin hizmet verilmesi.


Resmi Gazetede yayımlanan yönetmeliğe ulaşmak için Tıklayınız.


Resmi Gazete' de yayımlanan diğer Yönetmelikler;

İl Göç Uzmanlığı Yönetmeliği'ne ulaşmak için Tıklayınız.
Göç Uzmanlığı Yönetmeliği'ne ulaşmak için Tıklayınız.
Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği'ne ulaşmak için Tıklayınız.
Sözleşmeli Yabancı Uzman Yönetmeliği'ne ulaşmak için Tıklayınız.
Taşra Teşkilatı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği'ne ulaşmak için Tıklayınız.
Disiplin Amirleri Yönetmeliği'ne ulaşmak için Tıklayınız.
Geri Kabul Anlaşması ile ilgili Başbakanlık Genelgesi'ne ulaşmak için Tıklayınız.
 

19277   |   24/04/2014
Bu İçeriği Paylaş   |   Sayfayı Yazdır