A
A

MALİ TABLOLAR

23.12.2014 tarihinde 29214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 313’üncü maddesinde kamu idarelerince sayılan mali tabloların hazırlanıp kamuoyunun bilgisine sunulacağı, Yönetmeliğin 327’nci maddesinde ise mali tabloların aylık dönemler itibarıyla takip eden ayın sonuna kadar elektronik ortamda yayımlanacağı hükme bağlanmıştır.

Bu kapsamda 2015 yılı itibariyle hazırlanan mali tabloları kamuoyunun bilgisine sunulmak üzere duyurulur.


2015 yılı mali tablolarına ulaşmak için tıklayınız.

2016 yılı mali tablolarına ulaşmak için tıklayınız.

2017 yılı mali tablolarına ulaşmak için tıklayınız.

 

21937   |   09/11/2017
Bu İçeriği Paylaş   |   Sayfayı Yazdır