A
A

PROJE KAPANIŞ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

2014 yılının Eylül ayında Hollanda Matra fonu desteğiyle başlatılan “Avrupa Birliği (AB)-Türkiye Geri Kabul Anlaşması’nın Uygulanmasına Yönelik, İnsan Hakları Temelli Çerçevenin Oluşturulmasında Türkiye’nin Desteklenmesi” projesinin 3. Kurumlararası İstişare ve Kapanış Toplantısı 1 Ekim 2015 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi.

Genel amacı, AB-Türkiye Geri Kabul Anlaşmasının uygulanmasını teminen oluşturulacak geri kabul sisteminin insan hakları ve uluslararası standartlar gözetilerek uygulanmasını sağlamak olan projenin kapanış toplantısı Göç Politika ve Projeleri Dairesi Başkanı Sayın Abdullah AYAZ tarafından yapılan açılış konuşması ile başlatıldı. IOM Temsilcisi Sayın Meltem ERSAN tarafından yapılan proje çıktılarının aktarıldığı sunumun ardından USAK Araştırmacısı Sayın Elif ÖZMENEK ÇARMIKLI tarafından Geri Kabul Anlaşmasına ilişkin hazırlanan İhtiyaç Analizi Raporunda tespit edilen yasal, idari ve teknik gereksinimlere ilişkin sunum gerçekleştirildi. Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen paylaşımlarla ardından Göç İdaresi Genel Müdürlüğü adına Göç Uzman Yardımcısı Sayın Fatih KURU tarafından “AB-Türkiye Geri Kabul Anlaşması ve Ortak Geri Kabul Komitesi İlk Toplantısının Değerlendirilmesi” konulu sunum gerçekleştirildi.

Öğleden sonraki oturumda öncelikle ODTÜ Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Başak KALE tarafından AB göç politikalarını ve son gelişmelerin akademik bakış açısıyla değerlendirildiği bir sunum gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların öneri ve düşüncelerinin paylaşımı sonrasında projede destek sağlayan tüm katılımcılara teşekkür edilerek iş birliğinin devamı temennisiyle proje kapanış toplantısı sonlandırıldı.

10711   |   16/10/2015
Bu İçeriği Paylaş   |   Sayfayı Yazdır

Resim Galerisi