A
A

SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI HAKKINDA

24 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Kamu kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Sözleşmeleri Kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçirilmesine ilişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23. ve 24. maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esaslar dâhilinde yapılan ön inceleme ve esas inceleme sonucunda Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nce başvuruları "KABUL ve RED" edilen kişi listeleri Ek'te yer almaktadır.

13767   |   21/02/2018
Bu İçeriği Paylaş   |   Sayfayı Yazdır