A
A

TÜRKİYE'DEKİ EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Genel Müdürlüğümüz ve Avrupa Konseyi Hukukçular İçin İnsan Hakları Eğitim Programı (HELP) Birimi işbirliğiyle eğitim düzenlendi. Düzenlenen eğitime Genel Müdürlüğümüzün merkez ve taşra teşkilatından avukatlar ve göç uzmanları katıldı.              
5-6 Nisan 2018 tarihlerinde Ankara'da düzenlenen eğitim, Avrupa Konseyi Ankara Ofisi Başkanı Michael Ingledow ile Genel Müdürlüğümüz personeli Avukat Gamze Gül Çakır Kılıç'ın açılış konuşmalarıyla başladı. Konuşmaların ardından, HELP Programının genel sunumu ve en uygun eğitim tekniklerinin seçimi, HELP Birimi Başkanı Eva Pastrana tarafından gerçekleştirildi. Katılımcılara, hâkim ve HELP Birimi'nde kıdemli proje yöneticisi olarak görev yapmakta olan Seran Karatarı Köstü tarafından gerçekleştirilen kısa bir oturum ile HELP e-eğitim platformu tanıtıldı.
HELP İrtibat Kişisi ve Türkiye Barolar Birliği avukatları için İltica ve AİHS kürsünün ulusal eğitmenliğini yapmış olan Avukat Musa Toprak ile aynı eğitimin Yunanistan'da ulusal eğitmenliğini yapmış olan ve hâlihazırda Mülteci ve Göçmen Çocuklara ilişkin olarak geliştirilmekte olan HELP eğitiminin uzmanlarından biri olan  Danai Angeli ise ulusal bir eğitmenin rolüne ve bir HELP eğitiminin ulusal adaptasyonuna ilişkin deneyimlerini iyi örnek ve uygulamaları paylaştı. Ayrıca eğitmenler arasında ve eğitmenlerle katılımcılar arasındaki koordinasyonun nasıl organize edilip sürdürüleceğine dair faydalı önerilerde bulunarak, bu konudaki örnekleri, uygulamaları ve bunlarla ilgili temel zorlukları aktardı. Katılımcılara, HELP Hukukçular için İnsan Hakları Eğitim Metodolojisi El Kitabı da dağıtıldı.
İki gün süren oturumlarda, katılımcılara HELP platformunun nasıl kullanılacağı konusunda derinlemesine eğitim verilmesinin ardından, Ankara UNHCR Temsilciliği'nden Güz Gültan tarafından, iltica ve mültecilerin entegrasyonu ile ilgili iyi uygulamalar hakkında bir sunum gerçekleştirildi.
Gerçekleştirilen eğitim ile HELP eğitimlerinin, ilgili ulusal kurumla işbirliği içerisinde,  ulusal düzeyde uygulanmasına yönelik olarak bir HELP Sertifikalı eğitmen havuzu oluşturulması amaçlanmakta ve HELP web sitesinde isimleri yer alacak HELP sertifikalı eğitmenlerin, temmuz ve ağustos ayı içerisinde yaklaşık 300 personelimize eğitim vermesi planlanmaktadır.

3661   |   20/04/2018
Bu İçeriği Paylaş   |   Sayfayı Yazdır
GENEL MÜDÜRÜMÜZ UNFPA TÜRKİYE TEMSİLCİSİ İLE GÖRÜŞTÜ