A
A

Yabancı Misyon Personeli Ve Aile Bireylerinin İkamet İşlemleri

Yabancı Misyon Kimlik Kartı

Türkiye’de bulunan ve akredite edilmiş büyükelçilik, elçilik, muvazzaf başkonsolosluk, konsolosluk, muavin konsolosluk, konsolosluk ajanlıkları ve uluslararası kuruluş temsilciliklerinde görev yapan yabancı misyon personeli ve aile bireylerine Dışişleri Bakanlığı tarafından “Yabancı Misyon Kimlik Kartı” düzenlenir.

Yabancı Misyon Kimlik Kartı Başvurusu

Yabancı misyon personeli, Türkiye’ye girişini veya Türkiye’de ikamet etmekte ise misyonda göreve başlamasını izleyen yedi gün içinde, kendisi ve aile bireyleri için kimlik kartı almak üzere Dışişleri Bakanlığına başvuruda bulunur.

İkamet İzninden Muafiyet

Kanunun 20 nci maddesinde ikamet izninden muaf olan yabancılar düzenlenmiş olup Türkiye’de görevli diplomasi ve konsolosluk memurları ile Türkiye’de görevli diplomasi ve konsolosluk memurlarının ailelerinden Dışişleri Bakanlığınca bildirilenler ve Uluslararası Kuruluşların Türkiye’deki temsilciliklerinde çalışan ve statüleri anlaşmalarla belirlenmiş olanlar ikamet izninden muaftır. Ayrıca anılan yabancıların sahip olduğu “Yabancı Misyon Kimlik Kartı” yabancının ikamet izninden muaf olduğunu belgelemektedir.

Yabancı Misyon Personelinin Görevinin Uzatılması

Yabancı misyon personeli görevinin uzatılması halinde, “Yabancı Misyon Kimlik Kartı”  geçerlilik süresinin dolmasına altmış gün kalmasından itibaren ve her koşulda kart geçerlilik süresi dolmadan önce Dışişleri Bakanlığına başvurarak yenisini almakla yükümlüdür.

Yabancı Misyon Personeli Aile Üyelerinden İkamet İzni Alması Gerekenler

Yabancı misyon personeli ile aile bireylerinin, haklarında istisnai muamele yapılmasını icap ettiren durumları sona erdikten sonra Türkiye’de kalmaya devam etmek istemeleri halinde en geç on gün içinde ikamet izni almak üzere valiliklere başvuruda bulunması gerekmektedir.Yabancı misyon personelinin, karşılıklılık ilkesi çerçevesinde ikamet izni belgesi alması gereken aile üyeleri için ikamet izni başvuruları, bağlı bulundukları temsilcilik tarafından mevzuatta öngörülen süreler içinde Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne yapılır. Düzenlenmesi uygun görülen ikamet izinleri için bahse konu yabancılar bulundukları ilin valiliklerine yönlendirilir.

107047   |   30/12/2016
Bu İçeriği Paylaş   |   Sayfayı Yazdır